Avdeling for studenttjenester

Vi bidrar til at studentene får en så god studietid som mulig. Avdelingen består av Internasjonal seksjon, Studentrekruttering, NTNU Karriere, Tilrettelegging, og Studentdemokratiet.

I Avdeling for studenttjenester har vi kunnskap om målgruppene for studentrekruttering, og ansvar for utdanningsmesser, skolebesøk, studiekatalogen, med mer.

Vi bistår med kurs, foredrag og veiledning om overgangen til det å være student, karriererefleksjoner underveis i studiene og hjelp i overgangen til arbeidslivet. Vi gir veiledning til studenter som vil ta en del av utdanningen i utlandet og til internasjonale studenter som søker seg til NTNU. Vi gir konsulentbistand til Studentdemokratiet, og samarbeider tett med studentene.

Samlet har vi en god kunnskap og forståelse for studenten og studielivet, fra de starter til de er kandidater på vei ut i arbeidslivet.

Kontakt