Bakgrunn og aktiviteter

Utdannelse: Hjelpepleier og Legesekretær

Jobbet i Kystverket fra 2008-2010

Jobbet siden 2010 ved Høgskolen i Ålesund - NTNU 

 

Veiledning til studenter som trenger tilrettelegging under eksamen

Behandling av søknader om tilrettelegging under eksamen.