Faggruppeleder

Faggruppeleder

Vi jobber med

Vi jobber med

Studentdemokratiet ved NTNU

  • Studenttinget (STi)
  • Studentrådene
  • DION - doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon

Besøk Studenttinget og studentrådene på studentrad.no

Studentdemokratiet ved NTNU dekker studenttillitsvalgte på alle nivå ved universitetet. Studentdemokratiets viktigste oppgave er å ivareta studentenes rettigheter. Studenttinget NTNU er det øverste studentorganet som jobber opp mot ledelsen ved NTNU. Studentrådene jobber opp mot fakultetene og på instituttnivå. Hvert fakultet har sitt tilhørende studentråd.

Våre oppgaver;

  • Bistå med administrativ støtte til de tillitsvalgte
  • Veiledning, opplæring og oppfølging av tillitsvalgte

I tillegg samarbeider vi blant annet med Trondheim kommune, Velferdstinget og Norsk Studentorganisasjon.