Bakgrunn og aktiviteter

Mine hovedarbeidsoppgaver er

  • Fastlønnsrelaterte oppgaver, lønn til internasjonale medarbeidere, lønn til ansatte som jobber i andre land, Økonomiskolen: internopplæring, og brukerstøtte lønnssystem
  • Har kompetanse på forskningsterminoppgjør, honorar til personlig næringsdrivende, skatt, arbeidsgiveravgift og innberetning lønn Norge og utland

Jeg har utdanning fra Høgskolen i Sør-Trøndelag: Høgskolekandidat i økonomisk-administrative fag, Høgskolen i Lillehammer: Lønns- og personalstudiet og Høgskolen i Nord-Trøndelag: Ledelse og personalarbeid.