Bakgrunn og aktiviteter

Forskningstermin:

  • Veilede og bistå vitenskapelig ansatte, HR-ansatte og ledere i regelverk og prosesser knyttet til utstasjonering.
  • Utvikling og implementering av prosesser, regler, systemer og rutiner knyttet til utenlandsopphold for vitenskapelig ansatte.
  • Utforming av informasjonsmateriell og gjennomføring av opplæring knyttet til internasjonal mobilitet.