Velkomstdag Gjøvik

Velkomstdag for kvinnelige studenter søndag 11. august 2024

NTNU Gjøvik

Velkomstdag for kvinnelige studenter søndag 11. august 2024

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer vi til velkomstdag for nye kvinnelige studenter. Dette er et tilbud til nye studenter ved studier der det er lav kvinneandel. Her får du møte og knytte nettverk med andre medstudenter på tvers av studieprogram innen informasjonsteknologi og elektroteknikk før studiestart.

Du får informasjon om de ulike tilbudene ved fakultetet, og du får en snikktitt på campus før det braker løs for alvor. Vi avslutter dagen med felles lunsj/middag. Denne dagen er det frivillig oppmøte, men det er en unik mulighet for deg.

Våre tidligere studenter har møtt sine beste venner gjennom studietiden denne dagen! 

Påmelding

Påmelding

👉 Meld deg på her

Påmeldingsfrist: Onsdag 7. august

​​​​​Har du noen spørsmål?
Send e-post til ada@gjovik.ntnu.no

Velkomstdag for kvinnelige studenter

For deg som begynner på:

3-årig bachelor:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet
Programmering

3-årig ingeniørutdanning:
Dataingeniør
Elektroingeniør

2-årig master:
Applied Computer Science
Information Security

PROGRAM pulje 1:

Søndag 11. august

PROGRAM:

11:30 Oppmøte og registrering v. inngangen i Smaragd-bygget
12:00  Presentasjoner rom S206
  Hva er Ada_ og Hypatia?
  Hilsen fra næringslivet
 

Hilsen fra studieveileder

  Tips fra mitt første semester
13:00 Pause
13:15 Rebus m/stands
       Linjeforeningene Login og Inga
       NITO
       Tekna
       SIT
       Hypatia / Ada_ 
15:00  Felles avgang til restaurant


 

 


Instagram - Hva er Ada_