Bakgrunn og aktiviteter

Gunnhild Sekkenes Hatlen er leder for Utdannings- og forskningsseksjonen ved AD-fakultetet

Arbeidsoppgaver:

  • Lede og koordinere seksjonens arbeid
  • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
  • Fagansvar for utdannings- og forskningsadministrative prosesser og tjenester, og tilhørende støtteprossesser innen kommunikasjon
  • Være pådriver for systematisk kvalitetsarbeid innen seksjonens fagområder på tvers av nivå i fakultetet
  • Være bindeledd mellom nivåene ved fakultetet og følge opp sentrale prosesser
  • Delta i relevante nettverk, utvalg og prosjekter ved NTNU