Bakgrunn og aktiviteter

Gunnhild Sekkenes Hatlen leder Utdanningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

 

Arbeids- og ansvarsområder:

•personalansvar for de tilsatte i seksjonen

•ansvar for drift og utvikling av utdanningsseksjonen

•bistå og gi råd til prodekaner for utdanning

•bidra til å utvikle fakultetets strategi og planer innenfor utdanningsområdet

•delta i relevante fora, utvalg og prosjekter ved NTNU
 


Bakgrunn:

Master i organisasjon og ledelse (2015 - )
Master i historie (2009)