Bakgrunn og aktiviteter

I tillegg til å være prodekan for utdanning ved det humanistiske fakultet deltar Brinch i forskningsprosjekter knyttet til datavisualisering og infografikk, mat og media, og biografiske uttrykk.

Sist publiserte arbeid: "What we talk about when we talk about beautiful data visualizations" i Engebretsen, Martin & Kennedy, Helen (eds.): Data Visualization in Society, Amsterdam University Press, 2020.

 

Engasjement og verv ved NTNU

Eksterne engasjementer og verv

 • Medlem av vurderingskomitéen for Trondheim bykunstnerstipend 2016->
 • Medlem av programkomitéen for NxT Media Conference

Tidligere verv

 • Redaktør for Ekfrase - Nordisk tidsskrift for visuell kultur 2015-2017
 • Medlem av styret for NTNUs Program for anvendt etikk 2009-2017
 • Medlem av Norsk medieforskerlags valgkomite 2012 ->
 • Leder for NTNUs programkomité for dataspill 2009
 • Medlem av ledergruppen for NTNUs tematiske satsningsområde IKT
 • styremedlem i det NFR-finansierte JoinGame - nasjonalt ressursnettverk for dataspill
 • Medlem av forskningsutvalget for RAM - Rådet for anvendt medieforskning (2004-2008)
 • Ansvarlig redaktør for Norsk medietidsskrift (2006-2009)
 • Bokmeldingredaktør i Norsk medietidsskrift (2004-2005)

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Brinch, Sara; Gundersen, Hege; Bekken, Gunn Ragnhild Nordal; Rustad, Julianne; Sørensen, Tonje Haugland. (2016) Forestillinger om fortid. Historisk fiksjon i film og fjernsyn. Scandinavian Academic Press. 2016. ISBN 9788230401934.
 • Brinch, Sara; Iversen, Gunnar. (2010) Populær vitenskap. Fjernsynet i kunnskapssamfunnet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2010. ISBN 978-82-7634-845-3.
 • Brinch, Sara; Gjelsvik, Anne; Gjelsvik, Anne; Iversen, Gunnar. (2009) Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2009. ISBN 978-82-7634-779-1.
 • Brinch, Sara; Iversen, Gunnar. (2001) Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom hundre år. Universitetsforlaget. 2001. ISBN 82-15-00163-7.

Del av bok/rapport

 • Brinch, Sara. (2020) What we talk about when we talk about beautiful data visualizations. Data Visualization in Society.
 • Brinch, Sara. (2016) Jako pohádka. Popularita filmu Tři oříšky pro Popelku u norského televizního publika. Tři oříšky pro Popelku.
 • Brinch, Sara. (2013) "Tracing the original: The film Invictus and "based on a true story" film as adaptation". Adaptation studies. New challenges, new directions.
 • Brinch, Sara. (2010) Naiv - med overlegg. En refleksjon over Torbjørn Rødlands "I want to Live Innocent" og ideen om et naivt fotografi. Figuren des Dazwischen. Naivität in Kunst, Pop- und Populärkultur.
 • Gjelsvik, Anne; Brinch, Sara. (2009) Innledning. Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009.
 • Brinch, Sara. (2006) Mellom stillstand og bevegelse - "Pike med perleøredobb" som filmatisk ekfrase. Estetiske teknologier 3.