Sara Brinch

Førsteamanuensis Institutt for kunst- og medievitenskap
73598298
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 8 * 8433

Bakgrunn og aktiviteter

Våren 2017  skriver Sara Brinch om metaforer i visualisering og infografikk, mat og media, reklame for ungdom, samt om 'biografisme på norsk' - en studie av biografiske uttrykk på film og i litteratur.

Brinch deltar i forskergruppen Media Acts, og er dessuten NTNUs faglige ansvarlige i PhD-prgrammet i audiovisuelle medier (fellesgrad mellom NTNU og Høgskolen i Lillehammer)

 

 ******

B A K G R U N N S I N F O R M A S J O N

 Forskningsinteresser

 • Visuell kultur, med en særlig orientering om visualisering
 • Digital visualisering og infografikk
 • Transmedial og intermedial estetikk
 • Biografien som sjanger
 • Bildemedienes retorikk
 • Dataspillstudier

Veiledningstema

 • Fjernsyn som kunnskapsformidler, særlig matprogram og problemstillinger knyttet til forbruk og etikk
 • Biografisk spillefilm
 • Dataspill og spillkultur
 • Byens visuelle kulturer
 • Fankulturers audiovisuelle uttrykk
 • Fotografiet i sosiale medier
 • Bildebøker, særlig interaktive barnebok-apper
 • Fjernsyn for barn

 Undervisning

Har blant annet undervist MV2010 Skjermmedier, MV2011 Medienes estetikk, FILM2001 Dokumentarfilm, MV2005 Bildekultur, MV3014 Aktuelt emne: Byens visuelle kultur, og EiT3014

Kort akademisk bio

Brinch har vært ansatt som førsteamanuensis i visuell kommunikasjon ved Institutt for kunst- og medievitenskap siden 2005. Var tilknyttet det tverrfaglige forskningsprosjektet Estetiske teknologier 1700-2000 som postdok-stipendiat i 2004-2005. Forsvarte dr. art-graden i 2004 ved IKM med avhandlingen Historietimer for mediesamfunnet. En studie av dokumentarfjernsynets historieformidlende egenskaper. Ble cand. philol. i 1997 med hovedfagsoppgaven Film som biografi. - en hovedfagsoppgave med utgangspunkt i "32 korte filmer om Glenn Gould."

Siden 1995 har Brinch publisert en rekke artikler basert på et bredt spekter av forskningsinteresser. Hun har i tillegg skrevet Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom hundre år sammen med Gunnar Iversen (Universitetsforlaget 2001),  bidratt til antologien Blikkfang. Fjernsyn, form og estetikk (red. Anne Gjelsvik og Gunnar Iversen, Universitetsforlaget 2003), og redigert antologien Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver sammen med Anne Gjelsvik (Høyskoleforlaget, 2009).

Engasjement og verv

 • Leder for NTNUs programkomité for dataspill 2009
 • Medlem av ledergruppen for NTNUs tematiske satsningsområde IKT
 • styremedlem i det NFR-finansierte JoinGame - nasjonalt ressursnettverk for dataspill
 • Medlem av forskningsutvalget for RAM - Rådet for anvendt medieforskning (2004-2008)
 • Ansvarlig redaktør for Norsk medietidsskrift (2006-2009)
 • Bokmeldingredaktør i Norsk medietidsskrift (2004-2005)

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Brinch, Sara. (2013) "Å se verden i miniatyr". Z filmtidsskrift.
 • Brinch, Sara. (2011) Kan inneholde spor av virkelighet. Filmbiografiens subjekt som transmedialt objekt. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. vol. 2 (1).
 • Brinch, Sara. (2009) Slanke-tv: overtalende underholdning?. Norsk tidsskrift for ernæring.
 • Brinch, Sara. (2008) Landskapsbildet i globalitetens tid. Om Edward Burtynskys miljødokumentarisme. Z filmtidsskrift.
 • Brinch, Sara. (2006) Allerede sett. Om remedierte stillbilder og filmatiske ekfraser. Z filmtidsskrift.
 • Brinch, Sara. (2005) Kunsten å gi uttrykk for det som engang var. En diskusjon av Schinders liste som historierepresentasjon. Norsk Medietidsskrift.
 • Brinch, Sara. (2000) Når matopplysning blir opplevelsesmåltid: Om de siste års endringer i NRKs matlagingsprogram. Norsk Medietidsskrift.
 • Brinch, Sara. (1998) Når man ser tilbake � fortiden illustrert. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 2/3.
 • Brinch, Sara. (1998) Sider ved livet � 32 korte filmer om Glenn Gould som mangefasettert portrett og fragmentarisk biografi. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. vol. 1.

Bøker

 • Brinch, Sara; Gundersen, Hege; Bekken, Gunn Ragnhild Nordal; Rustad, Julianne; Sørensen, Tonje Haugland. (2016) Forestillinger om fortid. Historisk fiksjon i film og fjernsyn. Scandinavian Academic Press. 2016. ISBN 9788230401934.
 • Brinch, Sara; Iversen, Gunnar. (2010) Populær vitenskap. Fjernsynet i kunnskapssamfunnet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2010. ISBN 978-82-7634-845-3.
 • Brinch, Sara; Gjelsvik, Anne; Gjelsvik, Anne; Iversen, Gunnar. (2009) Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2009. ISBN 978-82-7634-779-1.
 • Brinch, Sara; Iversen, Gunnar. (2001) Virkelighetsbilder. Norsk dokumentarfilm gjennom hundre år. Universitetsforlaget. 2001. ISBN 82-15-00163-7.

Del av bok/rapport

 • Brinch, Sara. (2016) Jako pohádka. Popularita filmu Tři oříšky pro Popelku u norského televizního publika. Tři oříšky pro Popelku.
 • Brinch, Sara. (2013) "Tracing the original: The film Invictus and "based on a true story" film as adaptation". Adaptation studies. New challenges, new directions.
 • Brinch, Sara. (2010) Naiv - med overlegg. En refleksjon over Torbjørn Rødlands "I want to Live Innocent" og ideen om et naivt fotografi. Figuren des Dazwischen. Naivität in Kunst, Pop- und Populärkultur.
 • Gjelsvik, Anne; Brinch, Sara. (2009) Innledning. Veier tilbake : filmhistoriske perspektiver : festskrift i anledning Gunnar Iversens 50-årsdag 18. januar 2009.
 • Brinch, Sara. (2006) Mellom stillstand og bevegelse - "Pike med perleøredobb" som filmatisk ekfrase. Estetiske teknologier 3.
 • Brinch, Sara. (2004) Menneskeskapt og maskinstyrt. Forestillinger om cyberspace. Estetiske teknologier vol. 2.
 • Brinch, Sara. (2003) Anslagets blikkfang: En studie i fjernsynsvignettes visuelle utsmykninger. Blikkfang. Fjernsyn, form og estetikk.