Masterprogram, to-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon- studieretning yrkesfag

Lærer og elev samarbeider om en oppgave. Foto.

Nytt kull 2016/2017

Samlingsukene for nytt kull med oppstart høsten 2016 er:

Høst 2016: uke 36, 39, 43 og 46
Vår 2017: uke 3, 7, 14 og 17


Om fag- og yrkesdidaktikk

Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og andre som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis. Studiet er basert på den enkelte students opprinnelige fag- eller yrkeskompetanse, bransjens eller virksomhetens kompetansebehov og -utvikling.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweben velger du

  • Masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)
  • 8995 Fag- og yrkesdidaktikk - studieretning yrkesfag

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i yrkesdidaktikk, vil du være kvalifisert for undervisning i og ledelse av yrkesfaglig utdanning på universitet- og høgskolenivå. Du kan også jobbe som leder og opplæringsansvarlig med utviklingsfokus i bedrifter og ved opplæringskontor, og du kan jobbe med FoU-ledelse og systematisk utviklingsarbeid i utdanningssystem og arbeidsliv.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er samlingsbasert, slik at studentene på studiet har mulighet til å være i arbeid samtidig som de gjennomfører studiet. Det vil normalt være 3-4 samlinger á 4-5 dager per semester ved fulltidsstudium.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: plu-veiledning@plu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 19 90

Du kan også besøke oss på Campus Moholt i Jonsvannsveien 82.

Fakta

Gradsniva: Masterprogram (toårig – 120 studiepoeng)

Sted: Trondheim
Opptak: Lokalt opptak
Søknadskode: 8995
Søknadsfrist: 15. april (1. mars for søkere med utenlandsk utdanning eller realkompetanse)

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for lærerutdanning

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016–2017