Masterprogram, to-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon- studieretning yrkesfag

Lærer og elev samarbeider om en oppgave. Foto.

Velkommen til studiestart 2016

Mandag 5. september: Studiestart

Tid og sted

Oppmøte kl. 10:15 i rom JC12 ved Program for lærerutdanning på Campus Moholt, Jonsvannsveien 82.

Program for første studiedag

10:15 Velkommen og oppmøteregistrering

11:00 Fagspesifikk introduksjon til hver av studieretningene:

 • naturfag, rom JC12
 • kunstfag, rom JB11
 • yrkesfag, rom JB362
 • samfunnsfag, rom JD2
 • engelsk og fremmedspråk, rom JB10
 • lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning, rom JB20

12:00 Vi spanderer enkel lunsj i kantina

13:30 Åpningsforelesning: "Jeg – en masterstudent i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon?" ved professor Anna-Lena Østern, i rom JC12.

14.30: Introduksjon til første fellesemne i metode, EDU3121 Kvalitativ metode, ved professor May Britt Postholm, i rom JC12.

Sett gjerne av ettermiddagen og kvelden til felles sosialt arrangement. Mer informasjon kommer ved studiestart.

 

Med forbehold om endringer.

 

 

6. - 9. september: Ordinær undervisning

Tirsdag - fredag i uke 36 er det ordinær undervisning for alle studieretninger.

Informasjon om timeplan finner du på emnesidene, se studieplanen for den enkelte studieretningen.

Sosialt arrangement 6. september

Sett av ettermiddag og kveld tirsdag 6. september til et felles sosialt arrangement. Nærmere informasjon om tid og sted kommer ved studiestart.

Samlinger studieåret 2016–2017

Samlinger for nytt kull med oppstart høsten 2016

 • Høst 2016: Mandag–fredag i ukene 36, 39, 43, 46
 • Vår 2016: Mandag–fredag i ukene 3, 7, 14 , onsdag–fredag i uke 17

Samlinger for kull med oppstart høsten 2015

 • Høst 2016: Mandag–onsdag i ukene 37, 40, 45

Pensumliste

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra campus Moholt, NTNU

Ta buss nummer 5 fra sentrum i retning Lohove, og gå av på holdeplassen Moholt studentby. Campus Moholt, der Program for lærerutdanning holder til, ligger på den andre siden av veien når du går av bussen.

Billettpriser, korttyper og rutetider

Dersom kommer fra flyplassen, kan du ta Værnesekspressen direkte til holdeplassen Moholt studentby. Turen fra flyplassen til Moholt tar ca 50 minutter.

Parkering

Det er avgiftsparkering på NTNUs områder.

Informasjon om parkeringsavgift og betalingsmåter

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MAzeMap I For Android (Google Play) I For iPhone (iTunes)

Nytt kull 2016/2017

Samlingsukene for nytt kull med oppstart høsten 2016 er:

Høst 2016: uke 36, 39, 43 og 46
Vår 2017: uke 3, 7, 14 og 17


Om fag- og yrkesdidaktikk

Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og andre som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis. Studiet er basert på den enkelte students opprinnelige fag- eller yrkeskompetanse, bransjens eller virksomhetens kompetansebehov og -utvikling.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweben velger du

 • Masterprogram ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT)
 • 8995 Fag- og yrkesdidaktikk - studieretning yrkesfag

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i yrkesdidaktikk, vil du være kvalifisert for undervisning i og ledelse av yrkesfaglig utdanning på universitet- og høgskolenivå. Du kan også jobbe som leder og opplæringsansvarlig med utviklingsfokus i bedrifter og ved opplæringskontor, og du kan jobbe med FoU-ledelse og systematisk utviklingsarbeid i utdanningssystem og arbeidsliv.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er samlingsbasert, slik at studentene på studiet har mulighet til å være i arbeid samtidig som de gjennomfører studiet. Det vil normalt være 3-4 samlinger á 4-5 dager per semester ved fulltidsstudium.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: plu-veiledning@plu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 19 90

Du kan også besøke oss på Campus Moholt i Jonsvannsveien 82.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon
Programkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Søknadskode: 8995

Program for lærerutdanning
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Sted: Trondheim, Moholt Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017