Masterprogram, to-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning yrkesfag

Undervisning i ambulansefaget.

Velkommen til studiestart 2017

Mandag 4. september: Studiestart

Tid og sted

Oppmøte kl. 10:00 i rom JC12 ved Institutt for lærerutdanning på Campus Moholt, Jonsvannsveien 82

Program for første studiedag

10:00 DJ-ing med Egil Reistadbakk fra Reggie Got Beats. Vi serverer kaffe og te!

10:15 Velkommen, informasjon og oppmøteregistrering

11:00 Fagspesifikk introduksjon til hver av studieretningene:

 • naturfag
 • kunstfag
 • yrkesfag
 • samfunnsfag
 • engelsk og fremmedspråk
 • lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

12:00 Vi spanderer enkel lunsj. Hvis du har allergier eller andre ting vi må ta hensyn til, kontakt oss på e-post studier@ilu.ntnu.no innen 25. august.

13:30 Åpningsforelesning: "Jeg – en masterstudent i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon?" ved professor Anna-Lena Østern, i rom JC12.

14.30: Introduksjon til første fellesemne i metode, EDU3121 Kvalitativ metode, ved førsteamanuensis Stine Bang Svendsen, i rom JC12.

Med forbehold om endringer.

5.–8. september: Ordinær undervisning

Tirsdag 5.–fredag 8. september er det ordinær undervisning for alle studieretningene.

Informasjon om timeplan finner du på emnesidene, se studieplanen for den enkelte studieretningen.

Sosialt arrangement 5. september

Vi arrangerer et felles sosialt arrangement for nye studenter og faglærere tirsdag ettermiddag/kveld. Sett gjerne tid til dette. Mer informasjon kommer ved studiestart.

Samlinger studieåret 2017–2018

Samlinger for nytt kull med oppstart høsten 2017

 • Høst 2017: Mandag–fredag i ukene 36, 39, 43, onsdag–fredag i uke 46
 • Vår 2018: Mandag–fredag i ukene 3, 7, 14 , onsdag–fredag i uke 17

Samlinger for kull med oppstart høsten 2016

 • Høst 2017: Mandag–onsdag i ukene 37, 40, 45

Pensumliste

Lesesalsplass

Du kan søke om å få tildelt fast lesesalsplass ved NTNU.

Søk om lesesalsplass 

Søknadsfrist: 25. august kl. 23:59.

Søknad om fast lesesalsplass gjelder deg som bor i Trondheim eller omegn og kan bruke lesesalsplassen daglig.

Nyttig å vite ved studiestart

Studiestart og registrering

Kom i gang som student – dette bør du ordne de første dagene.

Buss til og fra campus Moholt, NTNU

Ta buss nummer 5 fra sentrum i retning Lohove, og gå av på holdeplassen Moholt studentby. Campus Moholt, der Institutt for lærerutdanning holder til, ligger på den andre siden av veien når du går av bussen.

Billettpriser, korttyper og rutetider

Dersom kommer fra flyplassen, kan du ta Værnesekspressen direkte til holdeplassen Moholt studentby. Turen fra flyplassen til Moholt tar ca. 50 minutter.

Parkering

Det er avgiftsparkering på NTNUs områder.

Informasjon om parkeringsavgift og betalingsmåter

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MAzeMap I For Android (Google Play) I For iPhone (iTunes)

Om fag- og yrkesdidaktikk

Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører, faglige ledere og andre som arbeider med fag- eller yrkesopplæring og kompetanseutvikling i skole, bedrift og offentlig virksomhet. Studiet legger stor vekt på praksis og på utvikling av og refleksjon over egen yrkespraksis. Studiet er basert på den enkelte students opprinnelige fag- eller yrkeskompetanse, bransjens eller virksomhetens kompetansebehov og -utvikling.


Nytt kull 2017/2018

Samlingsukene (mandag–fredag) for kullet med oppstart høsten 2017 er:

Høst 2017: uke 36, 39, 43, og 46

Vår 2018: uke 3, 7, 14 og 17.


Opptak

Søknadsfrist 15. april 2017

For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker om opptak via NTNUs søknadsweb. I søknadsweben velger du

 • Masterprogram ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
 • 8995 Fag- og yrkesdidaktikk - studieretning yrkesfag

Jobbmuligheter

Med en mastergrad i yrkesdidaktikk, vil du være kvalifisert for undervisning i og ledelse av yrkesfaglig utdanning på universitet- og høgskolenivå. Du kan også jobbe som leder og opplæringsansvarlig med utviklingsfokus i bedrifter og ved opplæringskontor, og du kan jobbe med FoU-ledelse og systematisk utviklingsarbeid i utdanningssystem og arbeidsliv.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet er samlingsbasert, slik at studentene på studiet har mulighet til å være i arbeid samtidig som de gjennomfører studiet. Det vil normalt være 3-4 samlinger á 4-5 dager per semester ved fulltidsstudium.

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (45 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ilu.ntnu.no
telefon: (+47) 73 59 19 90

Du kan også besøke oss på Campus Moholt i Jonsvannsveien 82.

Fakta

Gradsnavn: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Studieretning: Yrkesfag
Studieprogramkode: MFAGD
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja (gjelder kun for de som skal gjennomføre praksis i løpet av masteren)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Campus Moholt
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår