Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Institutt for konstruksjonsteknikk (KT)

Data simulasjon- materialer

Undervisning

Instituttet gir undervisning i grunnleggende mekanikk til de fleste studieprogrammene ved fakultetet. Videregående undervisning gis primært til studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk, men også til studieprogrammet Ingeniørvitenskap og IKT. Studieretningen Industriell mekanikk henter også betydelige deler av sin undervisning fra instituttet.

Forskning

Forskningsaktiviteten spenner vidt, fra beregningsmekanikk, lastbeskrivelse og materialteknikk, spesielt betongteknologi, til bio- og nanomekanikk. Vår styrke ligger i kombinasjonen av numeriske (programstyrte) beregninger og eksperimentelle undersøkelser i et stort og velutstyrt laboratorium.

Vi samarbeider med SINTEF, Norsk Hydro og Statoil samt med store og små aktører i BA næringen.

» Studier og fag ved instituttet
» Personer

Kontaktinformasjon:

Telefon: (+47) 73 59 47 00
Faks: (+47) 73 59 47 01
E-post: ikt-admin@ivt.ntnu.no

Ekspedisjonens åpningstider
10.00-11.30 og 12.30-15.00

Postadresse:
Institutt for konstruksjonsteknikk
Richard Birkelandsvei 1A
7491 Trondheim