Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Studenter arbeider med DNV Fuel Fighter

Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP) har bred tverrfaglig kompetanse innen analyse, design, kvalitetsledelse, materialteknologi, produksjon, produksjonsledelse, produksjonssystemer, prosjektledelse og sikkerhet, risiko, pålitelighet og vedlikehold av komplekse systemer. Et av våre mål er å sørge for at norsk næringsliv og forvaltning har tilgang til kunnskap på høyt internasjonalt nivå på alle av instituttets ekspertområder.

MTP er et av åtte institutt ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Kontakt

Send oss en epost

Ansatte ved instituttet

Besøksadresser:
MTP Kalvskinnet: Sverres gate 10 B, Trondheim
MTP Gløshaugen: Richard Birkelands vei 2B, Trondheim
MTP Valgrinda: S. P. Andersens vei 5, Trondheim

Postadresse:
Institutt for Maskinteknikk og Produksjon, NTNU, 7491 Trondheim