Institutt for

Energi- og prosessteknikk

Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU er en internasjonal drivkraft innen undervisning og forskning på hele energikjeden fra ressurser til sluttbruk. Vi arbeider med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

Virksomheten vår er organisert i fem faggrupper:


Nyheter

Subsea-gruppen i Amsterdam

Subsea-gruppen i Amsterdam25. September var NTNU Subsea Working Group hos Shell i Amsterdam, Nederland.

Nyheter

Disputas Christopher Nilsen

Christopher NilsenChristopher Nilsen fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 10.09.14. Tittelen på avhandlingen er: «On the Motion of Inertial Particles in Unsteady Flows».

Nyheter

Disputas Zeinab Amrollahi Biyouki

Fot: NTNU/Maren AgdesteinZeinab Amrollahi Biyouki  fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 25.08.14. Tittelen på avhandlingen er: «Thermodynamic Analysis of CO2 Capture Processes for Power Plants».

Nyheter

Besøk fra Kina

Besøk fra kina: ForelesningI tre dager har en større delegasjon fra Shanghai Jiao Tong University (SJTU) besøkt NTNU for en halvårlig workshop i arbeidet rundt forskningssenteret i bærekraftig energi.

Nyheter

Internasjonalt vannkraftmøte

IEC Technichal Committee 416.-19.juni 2014 var det plenumsmøte for IEC/TC4 – Hydraulic Turbines, ved NTNU.

Glimt fra våre aktiviteter

Instituttkontoret

Telefon: (+47) 73 59 38 60
Faks:(+47) 73 59 35 80
E-post:ept@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Varmeteknisk Lab, Gløshaugen

Postadresse:
Kolbjørn Hejes v 1B
Institutt for energi- og prosessteknikk
7491 Trondheim