Institutt for

Energi- og prosessteknikk

Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU er en internasjonal drivkraft innen undervisning og forskning på hele energikjeden fra ressurser til sluttbruk. Vi arbeider med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

Virksomheten vår er organisert i fem faggrupper:


Nyheter

Disputas Amund Nordli Løvik

Amund Nordli Løvik fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 16.11.15. Tittelen på avhandlingen er: «Linkages and Stock Dynamics of the Aluminium-gallium System: Alloying Elements, Impurities and By-products».


Ny æra, ny leder for Program for industriell økologi ved NTNU

Engasjementet for industriell økologi forblir sterkt ved NTNU under det nye lederskapet ved Program for industriell økologi.


Nyheter

Disputas Svein Edvardsen

Svein Edvardsen fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 23.06.15. Tittelen på avhandlingen er: «Modeling Multiphase Flow in Downhole Valves».


Nyheter

Disputas Dhruv Tapasvi

Dhruv Tapasvi fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 22.06.15. Tittelen på avhandlingen er: «Experimental and Simulation Studies on Biomass Torrefaction and Gasification».


Nyheter

Disputas Guillaume Majeau-Bettez

Guillaume Majeau-Bettez fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 08.06.15. Tittelen på avhandlingen er: «Convergence of Industrial Ecology Methods for the Analysis of our Socio-economic».


 • Foto: forskning vindtunnel

   

   

   

 • Foto: forskning forbrenning
 • Foto: blad og industri
 • Foto: forskning matteknologi
 • Foto: varmesøkende kamera

Instituttkontoret

Telefon: (+47) 73 59 38 60
Faks:(+47) 73 59 35 80
E-post:ept@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Varmeteknisk Lab, Gløshaugen

Postadresse:
Kolbjørn Hejes v 1B
Institutt for energi- og prosessteknikk
7491 Trondheim