Institutt for

Energi- og prosessteknikk

Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU er en internasjonal drivkraft innen undervisning og forskning på hele energikjeden fra ressurser til sluttbruk. Vi arbeider med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

Virksomheten vår er organisert i fem faggrupper:


Ny æra, ny leder for Program for industriell økologi ved NTNU

Engasjementet for industriell økologi forblir sterkt ved NTNU under det nye lederskapet ved Program for industriell økologi.


Nyheter

Disputas Svein Edvardsen

Svein Edvardsen fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 23.06.15. Tittelen på avhandlingen er: «Modeling Multiphase Flow in Downhole Valves».


Nyheter

Disputas Dhruv Tapasvi

Dhruv Tapasvi fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 22.06.15. Tittelen på avhandlingen er: «Experimental and Simulation Studies on Biomass Torrefaction and Gasification».


Nyheter

Disputas Guillaume Majeau-Bettez

Guillaume Majeau-Bettez fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 08.06.15. Tittelen på avhandlingen er: «Convergence of Industrial Ecology Methods for the Analysis of our Socio-economic».


Nyheter

Disputas Bita Najmi

Bita Najmi fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 28.05.15. Tittelen på avhandlingen er: «Operation of power cycles with integrated CO2 capture using advanced high-temperature technologies».


Nyheter

Disputas Omar Abdullah Al Saif

Omar Abdullah Al Saif fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 07.05.15. Tittelen på avhandlingen er: «Slugging in Large Diameter Pipelines: Field Measurements, Experiments and Simulations».


 • Foto: forskning vindtunnel

   

   

   

 • Foto: forskning forbrenning
 • Foto: blad og industri
 • Foto: forskning matteknologi
 • Foto: varmesøkende kamera

Instituttkontoret

Telefon: (+47) 73 59 38 60
Faks:(+47) 73 59 35 80
E-post:ept@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Varmeteknisk Lab, Gløshaugen

Postadresse:
Kolbjørn Hejes v 1B
Institutt for energi- og prosessteknikk
7491 Trondheim