Institutt for

Energi- og prosessteknikk

Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU er en internasjonal drivkraft innen undervisning og forskning på hele energikjeden fra ressurser til sluttbruk. Vi arbeider med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

Virksomheten vår er organisert i fem faggrupper:


Nyheter

Disputas Rengarajan Soundararajan

Rengarajan Soundararajan  fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 13.02.15. Tittelen på avhandlingen er: «Oxy-Combustion Coal Based Power Plants with CO2 Capture: Process Integration Approach to Reduce Capture Penalty».


Nyheter

Disputas Bjørn Austbø

Bjørn Austbø fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 12.02.15. Tittelen på avhandlingen er: «Use of Optimization in Evaluation and Design of Liquefaction Processes for Natural Gas».


Nyheter

Åpning av «hotline» til Balkan

Den offisielle åpningen av multifunksjonsrommet i Varmeteknisk laboratorium, er både eksempel og symbol på NTNUs Balkan-samarbeid innenfor bærekraftig energi og miljø.

Nyheter

Nytt laboratorium

I det nye multifasepumpe-laboratoriet har en full optisk tilgang på strømningskanalene. Les mer om laboratoriet (på engelsk).

Nyheter

Nye prosjekter for GEMINIsenter

Rundt 15 nye prosjekter for GEMINIsenteret Energiprosesser peker mot fortsatt fremragende samarbeid mellom NTNU og SINTEF.

 • Foto: forskning vindtunnel

   

   

   

 • Foto: forskning forbrenning
 • Foto: blad og industri
 • Foto: forskning matteknologi
 • Foto: varmesøkende kamera

Instituttkontoret

Telefon: (+47) 73 59 38 60
Faks:(+47) 73 59 35 80
E-post:ept@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Varmeteknisk Lab, Gløshaugen

Postadresse:
Kolbjørn Hejes v 1B
Institutt for energi- og prosessteknikk
7491 Trondheim