Institutt for

Energi- og prosessteknikk

Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU er en internasjonal drivkraft innen undervisning og forskning på hele energikjeden fra ressurser til sluttbruk. Vi arbeider med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

Virksomheten vår er organisert i fem faggrupper:


Nyheter

Offensiv EU-satsing

Hele ledelsen ved NTNU - Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) er i disse dager samlet i Brussel for å posisjonere seg bedre mot EU. Fra EPT deltar instituttleder Olav Bolland.

Nyheter

Beste paper i Montreal

Bjørn Winther SolemslieBjørn Winther Solemslie mottok prisen for beste student-paper under konferansen «27th IAHR Symposium Hydraulic Machinery and Systems» i Montreal, Canada.

Nyheter

Subsea-gruppen i Amsterdam

Subsea-gruppen i Amsterdam25. September var NTNU Subsea Working Group hos Shell i Amsterdam, Nederland.

Nyheter

Disputas Christopher Nilsen

Christopher NilsenChristopher Nilsen fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 10.09.14. Tittelen på avhandlingen er: «On the Motion of Inertial Particles in Unsteady Flows».

Nyheter

Disputas Zeinab Amrollahi Biyouki

Fot: NTNU/Maren AgdesteinZeinab Amrollahi Biyouki  fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 25.08.14. Tittelen på avhandlingen er: «Thermodynamic Analysis of CO2 Capture Processes for Power Plants».

Glimt fra våre aktiviteter

Instituttkontoret

Telefon: (+47) 73 59 38 60
Faks:(+47) 73 59 35 80
E-post:ept@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Varmeteknisk Lab, Gløshaugen

Postadresse:
Kolbjørn Hejes v 1B
Institutt for energi- og prosessteknikk
7491 Trondheim