Institutt for

Energi- og prosessteknikk

Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU er en internasjonal drivkraft innen undervisning og forskning på hele energikjeden fra ressurser til sluttbruk. Vi arbeider med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

Virksomheten vår er organisert i fem faggrupper:


Nyheter

NTNU EPT bidrar sterkt i FNs nye klimarapport

Søndag 13. april la FNs klimapanel (IPCC) frem sin nye klimarapport. To av forfatterne er fra NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT), Professor Edgar Hertwich og Professor Daniel Beat Müller. De andre fire bidragsyterne fra NTNU EPT er Ryan Bright, Francesco Cherubini, Thomas Gibon and Anders Hammer Strømman. Se liste over medieklipp med nevnte forskere.

Nyheter

Samarbeidet mellom SINTEF og NTNU på energiområdet

Kakebilde med køTorsdag 3. april ble det avholdt allmøte for NTNU og SINTEF om GEMINI-senteret Energiprosesser, hvor det ble redegjort for hvordan SINTEF og NTNU arbeider blant annet om ph.d.-stipendiater og masterstudenter.

Nyheter

Nye midler til masterutdanning på Balkan

Foto: NTNU/Vojislav Novakovic8,5 millioner til prosjekt som omfatter åtte universiteter i fem land i Vest-Balkan.

Nyheter

Disputas Monica Berner

Foto: Maren AgdesteinMonica Berner fullførte prøveforelesning og forsvarte sin ph.d.-avhandling den 09.04.14. Tittelen på avhandlingen er: «System, Methods and Credible Data for Calculating Primary Energy Efficiency for Energy Systems with Special Focus on Energy Systems Applying CHP-Technology with Bio based Fuel ».

Nyheter

7,5 millioner til innovativ motorteknologi

Innovativ motorEt forskningsprosjekt i samarbeid mellom NTNU og Det tekniske universitetet i Warszawa har nylig mottatt støtte fra  EØS-midlene. Målet er å lage en innovativ motor, som kan bli integrert i elektriske biler for å forlenge kjøreavstand og gjøre dem mer effektive

Glimt fra våre aktiviteter

Instituttkontoret

Telefon: (+47) 73 59 38 60
Faks:(+47) 73 59 35 80
E-post:ept@ivt.ntnu.no

Besøksadresse:
Varmeteknisk Lab, Gløshaugen

Postadresse:
Kolbjørn Hejes v 1B
Institutt for energi- og prosessteknikk
7491 Trondheim