Fakultet for Ingeniørvitenskap

Institutt for Marin Teknikk (IMT)

Illustrative picture

Institutt for Marin Teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer:olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskeriteknologi og havbruk.

Kontakt

Snarveier

Aktuelt

  • video flapping foilCombining the low resistance of hydrofoil vessels with the efficient propulsion methods found in nature. Main inventor: John M. Godø, Phd candidate at IMT (NTNU). (January 2017)

  • logo Ocean Week

  • Polar NightVisit the Polar Night exhibition at the NTNU University Museum (NTNU Vitenskapsmuseet)!
    IMT researchers are participating in the exhibition about Polar night studies using underwater robotics. (October 2016)
    - open September 2016 through May 2017!