Fakultet for Ingeniørvitenskap

Institutt for Marin Teknikk (IMT)

Illustrative picture

Institutt for Marin Teknikk (IMT) utdanner og forsker på metoder og teknikker som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer:olje- og gassutvinning til havs, skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, fiskeriteknologi og havbruk.

Kontakt

Snarveier

  • Childrens' TV October 2016Video: The Norwegian TV series "Litt av en jobb!" ("What a job!") were at NTNU AUR-lab. (28 October 2016, copyright NRK)

     

  • Davidson medalProf. Torgeir Moan was awarded the Davidson Medal. (3 November 2016, copyright Sergio Pantoja/SNAME)

  • Polar NightVisit the Polar Night exhibition at the NTNU University Museum (NTNU Vitenskapsmuseet)!
    IMT researchers are participating in the exhibition about Polar night studies using underwater robotics. (October 2016)
    - open September 2016 through May 2017!