Kalender ISM

Kontaktinformasjon ISM

Besøksadresse:
Samfunnsmedisinbygget
Håkon Jarls gate 11

Åpningstider:
1230-1430 for studenthenvendelser

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for samfunnsmedisin
Postboks 8905
7491 Trondheim
Norge

Epost:
ism-post@medisin.ntnu.no

Fax
73 59 75 77

IP adresse videokonferanse
129.241.175.18


Vis større kart
Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin er ett av fem institutt ved det medisinske fakultet. Instituttet driver forskning rundt temaene sykdomsforståelse og utberedelse, allmennmedisin og primærhelsetjenester, utforming og evaluering av helsetjenester, forebygging, og medisinsk etikk .

Instituttets undervisning dekker områdene samfunnsmedisin, allmennmedisin, epidemiologi, lege-pasient kommunikasjon, helsepolitikk og helseøkonomi, medisinsk etikk og kvinnehelse.

Instituttet har ansvaret for helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT.

Institutt for samfunnsmedisin er lokalisert i Øya Helsehus, i tilknytning til St Olavs Hospital. Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag holder til i Levanger, nært tilknyttet Helse Nord Trøndelag,


Institutt for samfunnsmedisin

Nyheter

Eldre nyheter finnes i på bloggen: #ntnumedicine, velg ISM
og i Nyhetsarkivet ISM.

Nyheter HUNT undersøkelsen

Nyheter om HUNT og resultater basert på HUNT-materiale blir publisert på www.hunt.no

Publikasjoner ISM

Bidrag fra Cristin

Oversikt over publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter, bidrag til konferanser, bøker og bokkapitler i Cristin

- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005


Tue, 03 Nov 2015 12:25:49 +0100

Strategiplan ISM 2012-2015