Fakultet for medisin og helsevitenskap

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie er ansvarlig for forskning, undervisning, innovasjon og formidling i samfunnsmedisin, sykepleievitenskap, primærhelsetjeneste og folkehelse. 

Instituttet har ansvaret for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Kontakt

Besøksadresser: 

Besøkstid: mandag-fredag 8.30-15.00 (stengt mellom 11.3012.00)