Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin er ett av fem institutt ved det medisinske fakultet. Instituttet driver forskning rundt temaene sykdomsforståelse og utberedelse, allmennmedisin og primærhelsetjenester, utforming og evaluering av helsetjenester, forebygging, og medisinsk etikk .

Instituttets undervisning dekker områdene samfunnsmedisin, allmennmedisin, epidemiologi, lege-pasient kommunikasjon, helsepolitikk og helseøkonomi, medisinsk etikk og kvinnehelse.

Instituttet har ansvaret for helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT.

Institutt for samfunnsmedisin er lokalisert i Øya Helsehus, i tilknytning til St Olavs Hospital. Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag holder til i Levanger, nært tilknyttet Helse Nord Trøndelag,


Kontaktinformasjon ISM

Besøksadresse:
Samfunnsmedisinbygget
Håkon Jarls gate 11

Åpningstider:
1230-1430 for studenthenvendelser

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Institutt for samfunnsmedisin
Postboks 8905
7491 Trondheim
Norge

Epost:
ism-post@medisin.ntnu.no

Fax
73 59 75 77

IP adresse videokonferanse
129.241.175.18


Vis større kart
Institutt for samfunnsmedisin

Nyheter

Nasjonal Folkehelsekonferanse 26.27 november 2014 arrangert av Norges idrettsforbund, Høyskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter

illustrasjonsbilde barn som hopperNorges idrettsforbund, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter, arrangerer nasjonal folkehelsekonferanse 26.-27.november 2014.

Temaene for konferansen er fysisk aktivitet og idrett, og vil være en arena der forskere, praktikere og beslutningstakere vil formidle, diskutere og utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid knyttet til fysisk aktivitet i idrett og skole.

 

Nasjonal Folkehelsekonferanse 26.27 november 2014 arrangert av Norges idrettsforbund, Høyskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter

illustrasjonsbilde barn som hopperNorges idrettsforbund, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag og HUNT forskningssenter, arrangerer nasjonal folkehelsekonferanse 26.-27.november 2014.

Temaene for konferansen er fysisk aktivitet og idrett, og vil være en arena der forskere, praktikere og beslutningstakere vil formidle, diskutere og utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid knyttet til fysisk aktivitet i idrett og skole.

 

Målgruppe: Trenere og ledere i norsk idrett, ansatte i idrettskretser og særforbund, lærere og skoleledere, politikere og fagfolk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, forskere og interesseorganisasjoner.
Konferansen vil finne sted i Levanger i Nord-Trøndelag.
Abstracts må sendes innen 1. oktober 2014 - påmelding er mulig innen 10. oktober 2014. 

Les mer på nettsiden til Norges idrettsforbund
Last ned invitasjon til konferansen
Last ned program for konferansen
Last ned skjema for innsending av abstract

Norsk arbeidsmedisinsk forenings forskningspris til Sindre Rabben Svedahl.

bilde Sindre Rabben Svedahl foto:Levanger kommunePå årsmøtet til Norsk arbeidsmedisinsk forening den 7. mai fikk ISM-stipendiat Sindre Rabben Svedahl tildelt foreningens forskningspris for 2014. Prisen tildeles for en artikkel publisert det foregående året. Prisen ble tildelt for artikkelen: Svedahl SR, Svendsen K, Tufvesson E, Romundstad PR, Sjaastad AK, Qvenild T, et al. Inflammatory markers in blood and exhaled air after short-term exposure to cooking fumes. Ann Occup Hyg. 2013;57(2):230-9.

Norsk arbeidsmedisinsk forenings forskningspris til Sindre Rabben Svedahl.

bilde Sindre Rabben Svedahl foto:Levanger kommunePå årsmøtet til Norsk arbeidsmedisinsk forening den 7. mai fikk ISM-stipendiat Sindre Rabben Svedahl tildelt foreningens forskningspris for 2014. Prisen tildeles for en artikkel publisert det foregående året. Prisen ble tildelt for artikkelen: Svedahl SR, Svendsen K, Tufvesson E, Romundstad PR, Sjaastad AK, Qvenild T, et al. Inflammatory markers in blood and exhaled air after short-term exposure to cooking fumes. Ann Occup Hyg. 2013;57(2):230-9.

Sindre er nå lege i spesialisering ved Arbeidsmedisinsk avdeling kombinert med at han ennå i år er PhD-stipendiat ved ISM. Han var forskerlinjestudent ved DMF/ISM 2005 -2010.

Helse i ungdom, risiko for skolefrafall og ekskludering på arbeidsmarkedet - disputas Karin de Ridder

Doktorgradsprøve for graden ph.d. i samfunnsmedisin

Cand.med. Karin De Ridder

"Adolescent health and the risk of school dropout and labour market exclusion in young  adulthood: A prospective family study of the Young-HUNT1 cohort"

 

8. april 2014

Helse i ungdom, risiko for skolefrafall og ekskludering på arbeidsmarkedet - disputas Karin de Ridder

Doktorgradsprøve for graden ph.d. i samfunnsmedisin

Cand.med. Karin De Ridder

"Adolescent health and the risk of school dropout and labour market exclusion in young  adulthood: A prospective family study of the Young-HUNT1 cohort"

 

10:15 Prøveforelesning: "Conceptual frameworks for understanding soial inequality in health"
12:15: Disputas

Bedømmelseskomiteen:
Førsteopponent: Seniorforsker Merete Labriola, MarselisborgCentret, dansk center for rehabilitering, forskning og utvikling
Andreopponent: Professor Camilla SToltenberg, Nasjonalt folkehelseinstitutt
Komiteens administrator: Postdoc Kari Risnes, NTNU

Kandidatens veiledere har vært professor Johann Håkon Bjørngaard, professor Turid Lingaas Holmen, professor Steinar Westin og professor Roar Johnsen, NTNU:
Professor SIri Forsmo vil lede disputasen.


Eldre nyheter finnes i Nyhetsarkivet ISM.

Nyheter HUNT undersøkelsen

Nyheter om HUNT og resultater basert på HUNT-materiale blir publisert på www.hunt.no

Publikasjoner ISM

Bidrag fra Cristin

Oversikt over publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter, bidrag til konferanser, bøker og bokkapitler i Cristin

- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005

Strategiplan ISM 2012-2015