Torunn Klemp

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73559797 95293092
Rotvoll Bygg A, A216, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Torunn Klemp er førsteamanuensis i pedagogikk. Hun har undervisningsoppgaver innenfor grunnskolelærerutdanninga og er emneansvarlig for Veiledningspedagogikk for praksislærere og mentorer.

Interessefelt innenfor forskning: Samspillet mellom lærerutdannere på campus og lærerutdannere i skolen, lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis, skriving som læringsredskap, video som redskap i etterveiledning, samarbeidslæring og læringssamtaler i matematikk på småskoletrinnet.

Pågående forskningsprosjekt: Prosjektmedarbeider i Finnut-prosjektet Language Use and Development i the Mathematics Classroom (LaUDiM) 2015 - 2019.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2014) Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02284-0.

Del av bok/rapport

  • Klemp, Torunn. (2012) Kvalitativ analyse og bruk av programvare. Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren.
  • Klemp, Torunn. (2012) Praksisloggen som multiverktøy - hva bruker lærerstudentene den til?. Å skrive seg inn i læreryrket.
  • Klemp, Torunn Elise. (2011) Lærerstudenters presentasjon av seg selv som ansvarlige profesjonelle. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Rapport/avhandling

  • Klemp, Torunn. (2012) Med praksisloggen som vandrestav? En kvalitativ studie av lærerstudenters læringsprosess. 2012. ISBN 978-82-471-3529-7.
  • Klemp, Torunn. (1990) Likestilling som tverrfaglig emne i 1. klasse ved Trondheim lærerhøgskole 1989/90 : prosjektrapport. 1990.
  • Jensen, Svein Erik; Klemp, Torunn. (1986) Alternativ skole basert på radioarbeid : rapport fra et skulkeprosjekt. 1986.
  • Klemp, Torunn. (1980) Et forsøk på vurdering av sluttrapporten fra husmorvikarforsøket ut fra ei generell drøfting av forskningsmessig oppfølgingsarbeid i forsøksrådet for skoleverket. 1980.
  • Klemp, Torunn. (1980) Rapport og fagplan fra forsøk med ny læreplan - videregående kurs - linje for omsorgsfag (husmorvikar) i studieretning for husholdningsfag 1977 - 1979. 1980.