Bakgrunn og aktiviteter

Torunn Klemp er professor i pedagogikk. Hun har hovedsaklig undervisningsoppgaver innenfor videreutdanninga Veiledning i skolen av lærerstudenter og nyutdannede lærere der hun også har emneansvaret. I tillegg underviser hun i lærerspesialistutdanning innenfor begynneropplæring.

Interessefelt innenfor forskning: Samspillet mellom lærerutdannere på campus og lærerutdannere i skolen, lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis, skriving som læringsredskap, video som redskap i etterveiledning, samarbeidslæring og læringssamtaler i matematikk på småskoletrinnet.

Nylig avsluttet forskningsprosjekt: FINNUT-prosjektet Language Use and Development i the Mathematics Classroom (LaUDiM) 2015 - 2020.

Pågående forskningsprosjekt:

- Leder av innovasjonsprosjektet Lærerutdanning i universitetsskolene - i praksis (LUp) 2018-2021.

- Prosjektmedarbeider i Finnut-prosjektet Learning Assessment and Boundary crossing in Teacher Education (LAB-Ted) 2019-2023

Medlem av forskningsgrupper.

TedSChat - Teacher education and Schools using Cultural historical activity theory

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Praksisstudier i lærerutdanninga. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 978-82-450-2195-0.
  • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2014) Lærerstudenten i møtet mellom teori og praksis. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02284-0.

Del av bok/rapport

  • Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2020) Språklige ressurser, en forutsetning for produktivt elevsamarbeid. Samtaleorientert matematikk: Et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner.
  • Klemp, Torunn. (2020) Okei? Læreren som responderende guide i elevenes tankeutvikling. Samtaleorientert matematikk: Et samspill mellom didaktiske og adidaktiske situasjoner.
  • Nilssen, Vivi Lisbeth; Klemp, Torunn. (2020) Encouraging working and communicating like mathematicians: An illustrative case on dialogic teaching. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.
  • Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders. Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017.
  • Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2018) Pre-service mathematics teachers' whole-class dialogs during field practice. Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3).
  • Klemp, Torunn. (2012) Kvalitativ analyse og bruk av programvare. Analyse i kvalitative studier. Den skrivende forskeren.