Videreutdanning, Trondheim

Teknologi og forskningslære

– Moduler

Teknologi og forskningslære modul IV 20.06.2019 01.09.2019 SKOLE6623 7,5
Teknologi og forskningslære modul II 20.06.2019 01.09.2019 SKOLE6625 7,5
Teknologi og forskningslære - Modul III 01.11.2019 10.01.2020 SKOLE6622 7,5
Teknologi og forskningslære - Modul I 01.11.2019 10.01.2020 SKOLE6624 7,5

NB! For å vise helheten i kurstilbudet over tid er denne kurslisten satt til å inkludere kurs som ikke er søkbare per dags dato. Kurslisten oppdateres fortløpende når neste gjennomføring av et kurs tidfestes.


Thu, 17 Jan 2019 11:22:10 +0100