EVU-Kurs

Brukersentrert systemutvikling

To helsearbeidere ser på dataskjerm med pasientovervåkning. Foto.

Foto: Yayimages/Wavebreakmedia

Start: 05.02.2024
Søknadsfrist: 15.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 14900 Kr
Studiepoeng: 10
Emnekode: IT6121

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Brukersentrert systemutvikling fra både et teoretisk og praktisk perspektiv. Sentrale tema er brukervennlighet, interaksjonsdesign, prototyping, kravspesifisering og konstruksjon, iterative utviklingsprosesser, smidige metoder og kvalitet / kvalitetssikring med spesielt fokus på sikkerhet.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Målgruppe

Alle som er involvert i drift, kravspesifisering, utvikling, anskaffelse, evaluering eller innføring av IKT for helse eller helsetjenesten. Flerfaglige grupper utfordrer og støtter hverandre med bakgrunn i egne erfaringer og relevans.

Innhold

Dette er et prosjektfag der praktiske ferdigheter utvikles i gruppearbeidet i samspill med forelesninger og deltakernes erfaringer fra sin helsefaglige eller tekniske bakgrunn.

Undervisning

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktisk gjennomføring av et gruppeprosjekt. Obligatoriske øvinger individuelt og i gruppe. Aktuelle deler av pensumlitteraturen må være kjent eller lest før forelesning/samling.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:

1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad

NB: Opptak til kurset forutsetter i tillegg at man har bestått IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs og IT6102 Programmering - eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse, og det er krav om lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring ut over det som kreves for alle søkere.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024.

Første samling: 5. - 7. februar
Andre samling: 22. - 24. april

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard, samt programvare som oppgis ved kursstart.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen: Gruppeeksamen - rapport. Frist for innlevering oppgis senere.
Eksamenskrav: Obligatoriske øvinger leveres i løpet av semesteret. Deltakelse på samlinger.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis senere på Blackboard.

Annen informasjon

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Beslektede emner: IT6105 MMI, TDT4180 Menneske-maskin interaksjon, IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt & IT8002 Videregående emner i menneske-maskin interaksjon; IT6108 Systemutvikling.

Prisinformasjon

Pris: 14900 Kr

I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og ev. reise/opphold.

Referanser

Spennende og lærerikt kurs som jeg vil ha stor nytte av i min arbeidshverdag (Kursdeltaker våren 2022)

Veldig praktisk og nyttig kurs! (Kursdeltaker våren 2020)

Spennende kurs med mange praktiske oppgaver (Kursdeltaker våren 2019)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Anita Das, Postdoktor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 15 31
Epost: anita.das@ntnu.no

Kontakt

Enhet for etter- og videreutdanning, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 66 43
Epost: videre@ntnu.no
Studieveiledning, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 91 50
Epost: studier@inb.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev