EVU-Kurs

Brukersentrert systemutvikling

To helsearbeidere ser på dataskjerm med pasientovervåkning. Foto.

Foto: Yayimages/Wavebreakmedia

Start: 05.02.2024
Søknadsfrist: 15.11.2023

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 14900 Kr
Studiepoeng: 10
Emnekode: IT6121

Kurset er fulltegnet.


Brukersentrert systemutvikling fra både et teoretisk og praktisk perspektiv. Sentrale tema er brukervennlighet, interaksjonsdesign, prototyping, kravspesifisering og konstruksjon, iterative utviklingsprosesser, smidige metoder og kvalitet / kvalitetssikring med spesielt fokus på sikkerhet.

Kurset kan tas frittstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i helseinformatikk.

Målgruppe

Alle som er involvert i drift, kravspesifisering, utvikling, anskaffelse, evaluering eller innføring av IKT for helse eller helsetjenesten. Flerfaglige grupper utfordrer og støtter hverandre med bakgrunn i egne erfaringer og relevans.

Innhold

Dette er et prosjektfag der praktiske ferdigheter utvikles i gruppearbeidet i samspill med forelesninger og deltakernes erfaringer fra sin helsefaglige eller tekniske bakgrunn.

Undervisning

Undervisningen gis i form av en veksling mellom teoretiske forelesninger og praktisk gjennomføring av et gruppeprosjekt. Obligatoriske øvinger individuelt og i gruppe. Aktuelle deler av pensumlitteraturen må være kjent eller lest før forelesning/samling.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:

1. Fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad

NB: Opptak til kurset forutsetter i tillegg at man har bestått IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs og IT6102 Programmering - eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Du må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden din behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du har lastet opp dokumentasjon tidligere jf. opptakskrav for masterprogram i helseinformatikk, trenger du ikke gjøre dette på nytt.

Har du ikke fullført relevant bachelorgrad / tre års utdanning fra høgskole/universitet, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse, og det er krav om lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring ut over det som kreves for alle søkere.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Kurset arrangeres med obligatoriske samlinger i Trondheim våren 2024.

Første samling: 5. - 7. februar
Andre samling: 22. - 24. april

Begge samlingene starter kl. 10.15 første dag og avsluttes kl. 16.00 siste dag.

 

Særskilte krav til utstyr og dataverktøy

Blackboard, samt programvare som oppgis ved kursstart.

Eksamensbeskrivelse

Hjemmeeksamen: Gruppeeksamen - rapport. Frist for innlevering oppgis senere.
Eksamenskrav: Obligatoriske øvinger leveres i løpet av semesteret. Deltakelse på samlinger.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis senere på Blackboard.

Annen informasjon

Praktisk informasjon som gjelder dette kurset

Rangering av søkere:

Hvis det er flere søkere enn antall plasser på kurset, deles søkerne i to grupper: 1: søkere som tar eller har tatt emner i programmet tidligere, og 2: nye søkere. Gruppe 1 prioriteres foran gruppe 2. Innen gruppe 1 rangeres søkerne etter antall emner de tidligere har fullført og bestått, og deltar på når de søker opptak. Innen hver gruppe prioriteres søkerne etter "først til mølla"-prinsippet. For å få prioritet, er det en forutsetning at du har søkt innen ordinær søknadsfrist.


Beslektede emner: IT6105 MMI, TDT4180 Menneske-maskin interaksjon, IT3402 Design av grafiske brukergrensesnitt & IT8002 Videregående emner i menneske-maskin interaksjon; IT6108 Systemutvikling.

Prisinformasjon

Pris: 14900 Kr

I tillegg kommer semesteravgift, utgifter til pensum og ev. reise/opphold.

Referanser

Spennende og lærerikt kurs som jeg vil ha stor nytte av i min arbeidshverdag (Kursdeltaker våren 2022)

Veldig praktisk og nyttig kurs! (Kursdeltaker våren 2020)

Spennende kurs med mange praktiske oppgaver (Kursdeltaker våren 2019)

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Anita Das, Postdoktor, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73 55 15 31
Epost: anita.das@ntnu.no

Kontakt

Gunvor V. Singsaas, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 00 66
Mobil: 73412804
Epost: videre@ntnu.no
Marit Terese Balstad, Studieveileder, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
Telefon: 73412804
Epost: studier@inb.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev