EVU-Kurs


Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser

Illustrasjonsfoto: Monkey Business/Colourbox

Styrkebaserte tilnærminger har utviklet seg innenfor ulike fagtradisjoner som endringsprosesser, organisasjonsutvikling, sosialt arbeid, ledelse, lokalsamfunnsutvikling og arbeid med barn og unge. Både forskning og erfaring viser at å arbeide med styrkebaserte tilnærminger der man tar utgangspunkt i både personers, relasjoners, organisasjoners og lokalsamfunnsmessige ressurser skaper bedre og sterkere utvikling for barn, ungdommer og voksne. Dette studiet vil gi deg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan styrkebaserte tilnærminger kan tas i bruk i lærings- og utviklingsarbeid.

Søknadsfrist: 30.01.2020

Målgruppe:

Lærere og skoleledere som ønsker å få innblikk i styrkebaserte måter å arbeide med lærings- og utviklingsarbeid. I tillegg er studiet åpent for opplæringsansvarlige, barnevernspedagoger, sosionomer og prosessveiledere og andre som ønsker å arbeide med styrkebasert lærings- og utviklingsarbeid.

Eksamensbeskrivelse:

Eksamensdager: 4. og 5. juni 2020.
Det er gruppeeksamen, og hver enkelt gruppe skal bare delta en av dagene.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Obligatoriske samlinger våren 2020 i Vesterålen:

Første samling: 18., 19. og 20. februar
Andre samling: 31.mars, 1. og 2 april
Tredje samling: 12.13. og 14. mai  

Kursavgift:

16500 Kr
Kursavgift info:

I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig/Forelesere:

Ottar Ness
Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 901 25 312
Epost: ottar.ness@ntnu.no

Ingebjørg Mæland
UngInvest AIB
Mobil: 975 88 609
Epost: Ingebjorg.Meland@bfk.no

Kontakt:

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no

Kursform/Undervisning:

Samlings- og nettbasert

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende .
For at søknaden skal bli behandlet må du laste opp vitnemål/karakterutskrifter innen søknadsfristen går ut.

Les mer om krav til dokumentasjon her

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Dataverktøy el. programvare som benyttes: Blackboard

Kursdetaljer

Startdato: 18.02.2020

Søknadsfrist: 30.01.2020

Kursavgift: 16500 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: RAD6051

Undervisningssted: Vesterålen

Arrangør: NTNU i Trondheim

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.