Anniken Skotvoll

Seniorkonsulent IE fakultetsadministrasjon
73591460
O. S. Bragstads plass 2, Elektro A * A395a

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber som studieveileder ved IME-fakultetet.