NTNU Kultursamarbeid

Reggie Got Beats & RGB Uni KD. Foto: Kai T. Dragland/NTNU

NTNUs kultursamarbeid

NTNUs kultursamarbeid

NTNU Kultursamarbeid

NTNU jobber for et sterkt kulturliv i Trondheim og samarbeider med flere lokale aktører. Samarbeidene inkluderer prosjektsamarbeid og profilering. NTNU utnevner titler og deler ut priser innen kunstnerisk virksomhet knyttet til samarbeidene. Se tidligere prisvinnere

NTNU prisvinnere 2023

NTNU prisvinnere 2023

Kunstpris

Veslemøy Lilleengen

Veslemøy Lilleengen er tildelt NTNUs kunstpris for 2023.
NTNUs kunstpris 2023
NTNU Ambassadør

Petter Dalane

Petter Dalane er utnevnt til NTNU-ambassadør for 2023.
NTNU-ambassadør 2023
Filmpris

Leiv Igor Devold

Leiv Igor Devold er tildelt NTNUs filmpris for 2023.
NTNUs filmpris 2023
Litteraturpris

NTNUs litteraturpris 2023

Vi deler ut NTNUs litteraturpris for 2023 i november.

NTNU Prisvinnere 2022

NTNU Prisvinnere 2022

Kunstpris

Agnieszka Foltyn

Agnieszka Foltyn er tildelt NTNUs kunstpris for 2022.
NTNUs kunstpris 2022
Bjørn Marius Hegge blir NTNUs Jazzambassadør
NTNU Ambassadør

Bjørn Marius Hegge

Bjørn Marius Hegge ble NTNU Ambassadør 2022.
NTNU Ambassadør 2022
Filmpris

Ambolt Audio

Selskapet Ambolt Audio er tildelt NTNU Filmpris 2022.
Selskap vinner Filmpris 2022
Litteraturpris

Torgeir Ekerholt Sæveraas

Torgeir Ekerholt Sæveraas er tildelt NTNUs litteraturpris 2022.
NTNUs litteraturpris 2022

Vi samarbeider med

Vi samarbeider med

kultur

Trondheim Jazzfestival har siden etableringen frontet et sterkt kunstnerisk innhold hovedsakelig innen norsk, nordisk og europeisk jazz. Festivalen er både fornyer og tradisjonsbærer innen jazz og er gjennom sitt samarbeid med ulike musikalske miljøer ved NTNU en viktig bidragsyter til det vedvarende kvalitetssterke musikkmiljøet i Trondheim. Spesielt viktig har Jazzfest vært for utøvere med bakgrunn fra Jazzlinja ved NTNU.

NTNU Ambassadør

Hvert år utnevner vi en NTNU Ambassadør. I tillegg byr vi på ulike arrangementer som NTNU-jams og NTNU Superlørdag.

Under Superlørdag radbrekkes trøndersk musikkhistorie av NTNU Jazzensemble sammen med en utvalgt arrangør. NTNU Jazzensemble består av håndplukkede studenter fra musikkutdanningen ved NTNU.

NTNU Ambassadører 

NTNU Jazzensembles prosjekter på Jazzfest

TrondheimSolistene er et internasjonalt anerkjent norsk kammerorkester som ble etablert i 1988 av fiolinist Bjarne Fiskum, som et tilbud til studenter ved Musikkonservatoriet i Trondheim (nå NTNU).

TrondheimSolistene har turneer over hele verden og regnes som et av verdens fremste kammerorkestre. De har to Spellemanspriser og seks Grammy-nominasjoner. Orkesteret er kjent for mange og spennende samarbeid med artister fra alle sjangre.

Hvert år spiller TrondheimSolistene julekonserter på NTNU for våre studenter, ansatte og alumner. I tillegg har NTNU og solistene gjort flere samarbeid i for eksempel London, India og Kina. NTNU har videre støttet flere av deres utgivelser, blant annet verdens første musikk Blu-ray-innspilling «Divertimenti», «In Folk Style» og «Souvenir», verdens første musikkinnspilling i Auro-3D.

NTNU har også støttet TrondheimSolistene i samarbeidsprosjektet «Into Whiteness – Lost Memory» med NTNU Kavli Institute, nobelprisvinner May Britt Moser, komponist Bertil Palmar Johansen og filmkunstner Johan Magnus Elvemo ved NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap.

Prosjektet er banebrytende og ble først framført på en vitenskapelig konferanse på Cuba i januar 2017 og også framført på Starmus-festivalen i Trondheim 2017. May Britt Moser foreleser om sin hjerneforskning, TrondheimSolistene spiller musikk av Palmar Johansen og Johan Magnus Elvemos musikk spilles. Både musikk og film tar utgangspunkt i forelesningen til Moser. 

Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK).

NTNUs Kunstpris

NTNU tildeler årlig NTNUs Kunstpris under Trøndelagsutstillingen. Fram til 2019 utnevnte vi NTNU-kunster.

Kunsteren som mottar prisen får mulighet til å gjøre gjøre ulike prosjekter for NTNU. Eksempler på prosjekter er en utstilling på NTNU-festen, kunst-trykk som benyttes som offisielle NTNU-gaver, kunst til diplomene som tildeles NTNUs doktorgradskandidater under doktorpromosjonen samt gjesteforelesninger og seminarer.
 

Tildelinger NTNUs Kunstpris

NTNU-kunstnere

Statutter for NTNUs kunstpris i avtaleperioden 2019–2021

NTNU ønsker å jobbe for kopling mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim.

Kåring av vinneren av NTNUs kunstpris er et samarbeid mellom NTNU og Trøndelagsutstillingen/Trøndelag Bildende Kunstnere.

Vinneren av prisen kåres av en komité bestående av Trøndelagsutstillingens jury og en kunstfaglig representant fra NTNU/KiT. Vinneren presenteres så for NTNUs kommunikasjonsavdeling. Dersom komitéen ikke kommer til enighet, kan NTNUs kommunikasjonsavdeling gi en stemme til en av kandidatene.

Kunstfaglige kriterier:

  1. NTNUs Kunstpris deles ut blant kunstnere som er antatt av utstillingens jury og som deltar under Trøndelagsutstllingen.
  2. Aktuelle kandidater er alle nåværede og tidligere studenter ved NTNU/KiT.
  3. Valg av vinner av kunstprisen skal skje på bakgrunn av kunstnerisk kvalitet på kunstverket.

Det skal føres referat fra møtet, hvor valg av kunstner og kort begrunnelse for dette valget framkommer. Avgjørelse nedtegnet i referatet er bindende. Komitéen skriver så en begrunnelse for utnevnelsen.

Offentliggjøringen skjer på åpningen av Trøndelagsutstillingen sammen med andre priser som utstillingen deler ut. NTNU er ansvarlig for offentliggjøringen av NTNU-kunstneren.

Vinneren av NTNUs Kunstpris mottar et stipend på kr. 20 000 og et diplom fra NTNU.

Formålet med prisen fra NTNUs side er å løfte fram universitetets kunstfaglige side og promotere denne og våre alumner gjennom prisutdelingen.

Kontaktpersoner:
NTNU Kommunikasjonsavdelingen: Eirik Lian
Trøndelagsutstillingen: Margrete Abelsen

Revidert 6. juli 2022

Pstereo er en velkomstfest for nye studenter i Trondheim og byens største publikumsfestival. På programmet står et bredt spekter av artister innen pop/rock og tilgrensende sjangere. NTNU er innholdsleverandør og samarbeidspartner til festivalen.

Kunstprosjekt

Hvert år gjennomfører NTNU-studenter et kunstprosjekt for Pstereo under ledelse av erfarne prosjektledere eller kunstnere. Studenter fra KiT (Kunstakademiet i Trondheim), arkitektur og musikkteknologi er involvert i prosjektene.

Kunstprosjektene

Trondheim Calling er en stor, årlig publikumsfestival med nye artister og et bransjetreff i Trondheim som fremmer midtnorsk musikkproduksjon og eksport.

NTNU Musikknæringspris

NTNU Musikknæringspris på 25 000 kroner har gått til næringsaktører som jobber for å fremme trøndersk musikkproduksjon og som er med på å bygge et musikknæringsapparat rundt artister i Trondheim og Trøndelag. NTNU og Trondheim Calling samarbeidet om kåringen. NTNUs musikknæringspris ble, etter initiativ fra Trondheim Calling, avviklet i 2017.

Vinnere av NTNU Musikknæringspris

Trondheim kammermusikkfestival startet i 1996 og har utviklet seg til å bli en av de mest innovative kammermusikkfestivalene i verden. Kamfest har et faglig samarbeid med Institutt for musikk med blant annet masterklasser i tillegg til at NTNU støtter gode NTNU-relaterte arrangement.

Noen samarbeid

NTNU Kammermusikkpris

NTNU Kammermusikkpris ble opprettet i anledning Trondheim kammermusikkfestivals 20-årsjubileum i 2015, og deles ut hvert andre år. Prisen er på 20.000 kr. Den er tenkt for å stimulere og inspirere til kammermusisering.

Prisen kan kun deles ut til studenter ved NTNU institutt for musikk. Kammermusikkensembler som består av studenter fra musikklinjen blir oppfordret til å delta i konkurranse for å få prisen og de må prøvespille for en jury som velger ut vinneren. 

Vinnere av NTNU Kammermusikkpris

Kosmorama – Trondheim Internasjonale Filmfestival ble arrangert for første gang i 2005 og jobber for å styrke filmmiljøet og filmen i Midt-Norge. Kosmorama skal bidra til nyskaping i skjæringspunktet mellom kultur og næring og tilby de besøkende spennende filmfaglig innhold.

Samarbeidet mellom NTNU og Kosmorama startet i 2015 og er nært knyttet til Institutt for kunst- og medievitenskap med Norges ledende filmvitenskapelige miljø. Studieprogrammet innen film- og videoproduksjon er det eneste praktisk-teoretiske filmutdanningstilbudet i landet. Samarbeidet består i seminarer, debatter, filmvisninger og etableringen av NTNU Filmpris.

NTNU Filmpris

NTNU Filmpris skal hedre aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter er med på å synliggjøre og utvikle det filmfaglige miljøet i Trondheim– og Trøndelagsregionen. Du kan være med å nominere kandidater!

Prisen skal bidra til å stimulere og være et insentiv til videre utvikling, og slik være et bidrag til et robust, kreativt og nyskapende filmmiljø i regionen. Prisen rettes mot enkeltpersoner og selskap som produserer film med arbeidsplattform og bosted i Trøndelagsregionen. Prisen gis på bakgrunn av faglig fremragende utvikling, talent og nyskaping.


Kriterier:

Aktøren må drive med aktivitet som fremmer trøndersk film.
Aktøren må ha utvist nyskaping innen regionens filmmiljø.
Aktøren må ha konkrete resultater å vise til.
Aktøren må ha potensial til å utvikle seg til beste for filmmiljøet i regionen.

Det kan nomineres både enkeltpersoner, selskap og organisasjoner som ved innsats, initiativ, kreativitet og gjennomføringsevne har betydd mye for miljøet eller for at nye muligheter oppstår.

Det kan nomineres på bakgrunn av faglig personlig innsats på spesifikke områder som for eksempel manus, regi, foto, lyd, lys, redigering og produsent.

Midler:
Det deles årlig ut én pris à 20 000 NOK (inkl. mva). 
Midlene skal brukes til videre filmfaglig utvikling.
Etter endt år skal det sendes inn en kort rapport om hvordan midlene har blitt benyttet og hva det har ført til.

Nominering og kåring av vinnere:

Nominasjonsfristen til NTNU Filmpris i 2023 er 5. februar.

Publikum, bransje og andre ildsjeler kan sende inn kandidater de mener fortjener prisen. Kort begrunnelse (max 1 A4 side) sendes per e-post til ada@kosmorama.no innen søndag 5. februar kl. 23.59. Juryen har også rett til å fremme forslag til kandidater.

Vinner kåres under Kosmorama 2023. 


Jury:

  • Johanne Færevaag Nome - Seniorrådgiver, Kommunikasjonsavdelingen NTNU
  • Asbjørn Tiller – Førsteamanuensis/institutt-nestleder, IKM, NTNU
  • Eli Gjerde – Daglig leder, Midtnorsk Filmsenter
  • Eric Vogel – Produsent og representant fra den utøvende filmbransjen
  • Silje Engeness – Direktør, Kosmorama Trondheim internasjonale filmfestival
     

Vinnere av NTNU Filmpris

Litteraturhuset i Trondheim har arrangementer knyttet til litteratur og er arena for kultur- og samfunnsdebatter og forskningsformidling. 

NTNU Litteraturpris

Samarbeidsavtalen mellom NTNU og Litteraturhuset omfatter også at deler av den økonomiske støtten fra NTNU settes av til en litteraturpris.

Vinnere av NTNU Litteraturpris

Statutter for NTNU Litteraturpris

Formålet med NTNU Litteraturpris er å anerkjenne et norskspråklig, skjønnlitterært eller faglitterært verk skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Den er også ment å skulle stimulere interessen for litteratur, så vel skjønnlitterær som faglitterær, og synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til vår region. Verket må være utgitt i løpet av de to foregående år.

Prisen er på 20 000 NOK samt et diplom. Den alternerer årlig mellom et skjønnlitterært og et faglitterært verk. I 2017 går prisen til et skjønnlitterært verk.

Prisen blir tildelt på grunnlag av kvalitet, og etter kriterier som juryen ser som særegne for hver av sjangrene. Kriterier som originalitet og individuelt særpreg vil være sentrale for begge sjangre. Prisen kan gå til så vel kjente forfattere som til forfattere som ennå ikke har et etablert navn blant publikum.

Vurderingen foretas av en jury bestående av 2 personer fra Litteraturhuset, 2 fra NTNU og 1 fra Norsk Forfattersentrum Midt-Norge. Jurymedlemmene velges for ett år av gangen. En av NTNUs jurymedlemmer leder juryen. Juryen leverer en begrunnelse for sitt valg. Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU er sekretariat for prisen.

Juryen nominerer selv, men publikum kan også sende inn forslag til kandidater som de mener fortjener prisen. Kort begrunnelse legges ved på e-post. 

Prisen kunngjøres i juni. To uker før prisoverrekkelsen offentliggjøres finalistene. Den skjønnlitterære prisen deles ut i forbindelse med Trondheim Litteraturfest i oktober, mens den faglitterære prisen deles ut i forbindelse med Sakprosafestivalen i Trondheim i november.

Vedtatt 3. juli 2017

Dokkhuset Scene AS er en konsertscene som presenterer kammermusikk og jazz, ny musikk, verdensmusikk og andre musikalske uttrykk. NTNU har en leieavtale med Dokkhuset som varer fram til september 2026. Avtalen er reforhandlet i 2019.

NTNU bruker Dokkhuset Scene til mange arrangementer, både til seminar, konferanser, kurs og konserter. Institutt for musikk er største bruker, og NTNU Alumni, NTNU Kveld og Fakultet for arkitektur og design bruker huset regelmessig.

NTNU gir hver høst en tidligere student/alumnus oppdraget med å re-arrangere en kjent julestemningslåt.  Et av NTNUs studentorkestre, NTNU Jazz Ensemble og/eller NTNU Kammerorkester framfører NTNUs julehilsen. I tillegg er det nyinnspilling, utgivelse av låtene og produksjon av en musikkvideo.

2018 – Hei fær en vakker julsong, tekst: trad. Sunndalen, musikk: trad./Henning Sommerro med musikere fra Institutt for musikk og Trondhjems Studentersangforening


2017 – Glade jul, arr. av Vigleik Storaas med studenter ved Institutt for musikk


2016 – Little Drummer Boy, arr. av Eva Holm Foosnæs med Henriette Kolset, studenter ved Institutt for musikk og Trondhjems Studentersangforening (TSS) 


2015 – Baby, it's cold outside


2014 – Hellig natt (Adolphe Adam), arr. av Eirik Hegdal, med Kirsti Huke, NTNU Jazz Ensemble og NTNU Kammerorkester


2013 – Walking in the air (Howard Blake), arr. av Kristoffer Lo, med NTNU Jazz Ensemble


2012 – Stjernesludd (DumDum Boys), arr. av Ola Kvernberg, med NTNU Jazz Ensemble

NTNU utnevner en eller to æresdoktorer ved doktorpromosjonene som finner sted to ganger i året. Forutsetningen for å bli utnevnt til æresdoktor er en betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen, eller at det er vist fremragende innsats innenfor kunst og kultur.

Æresdoktorer innenfor kunst og kultur

space