NTNUs kultursamarbeid

NTNU jobber for et sterkt kulturliv i Trondheim og samarbeider med flere lokale aktører.
Samarbeidene inkluderer prosjektsamarbeid og profilering.

NTNU utnevner titler og deler ut priser innen kunstnerisk virksomhet knyttet til samarbeidene.


Trondheim Jazzfestival (Jazzfest)

Trondheim Jazzfestival har siden etableringen frontet et sterkt kunstnerisk innhold hovedsakelig innen norsk, nordisk og europeisk jazz. Festivalen er både fornyer og tradisjonsbærer innen jazz og er gjennom sitt samarbeid med ulike musikalske miljøer ved NTNU en viktig bidragsyter til det vedvarende kvalitetssterke musikkmiljøet i Trondheim. Spesielt viktig har Jazzfest vært for utøvere med bakgrunn fra Jazzlinja ved NTNU.

NTNU-jazzambassadør

Hvert år kåres en NTNU-jazzambassadør på Jazzfest. I tillegg bys det på NTNU-jams og NTNU Superlørdag.

Under Superlørdag radbrekkes trøndersk musikkhistorie av NTNU Jazzensemble sammen med en utvalgt arrangør. NTNU Jazzensemble består av håndplukkede studenter fra musikkutdanningen ved NTNU.

NTNU-jazzambassadører

NTNU Jazzensembles prosjekter på Jazzfest

 • 2018 – Otto Nielsen vs Gustav E. Holmqvist & NTNU Jazzensemble
 • 2017 – Tre Små Kinesere vs Skjerve/Formo & NTNU Jazzensemble
 • 2016 – Terje Tysland vs Kjetil Møster & NTNU Jazzensemble
 • 2015 – Motorpsycho vs Stina Stjern & NTNU Jazzensemble
 • 2014 – Knutsen & Ludvigsen vs Jovan Pavlovic & NTNU Jazzensemble
 • 2013 – DumDum Boys vs Kristoffer Lo & NTNU Jazzensemble
 • 2012 – Difference vs Erik Johannessen & NTNU Jazzensemble
 • 2011 – Åge Aleksandersen vs Erlend Skomsvoll & NTNU Jazzensemble

TrondheimSolistene

TrondheimSolistene er et internasjonalt anerkjent norsk kammerorkester som ble etablert i 1988 av fiolinist Bjarne Fiskum, som et tilbud til studenter ved Musikkonservatoriet i Trondheim (nå NTNU).

TrondheimSolistene har turneer over hele verden og regnes som et av verdens fremste kammerorkestre. De har to Spellemanspriser og seks Grammy-nominasjoner. Orkesteret er kjent for mange og spennende samarbeid med artister fra alle sjangre.

Hvert år spiller TrondheimSolistene julekonserter på NTNU for våre studenter, ansatte og alumner. I tillegg har NTNU og solistene gjort flere samarbeid i for eksempel London, India og Kina. NTNU har videre støttet flere av deres utgivelser, blant annet verdens første musikk Blu-ray-innspilling «Divertimenti», «In Folk Style» og «Souvenir», verdens første musikkinnspilling i Auro-3D.

NTNU har også støttet TrondheimSolistene i samarbeidsprosjektet «Into Whiteness – Lost Memory» med NTNU Kavli Institute, nobelprisvinner May Britt Moser, komponist Bertil Palmar Johansen og filmkunstner Johan Magnus Elvemo ved NTNU Institutt for kunst- og medievitenskap.

Prosjektet er banebrytende og ble først framført på en vitenskapelig konferanse på Cuba i januar 2017 og også framført på Starmus-festivalen i Trondheim 2017. May Britt Moser foreleser om sin hjerneforskning, TrondheimSolistene spiller musikk av Palmar Johansen og Johan Magnus Elvemos musikk spilles. Både musikk og film tar utgangspunkt i forelesningen til Moser. 

 

Trøndelagsutstillingen

Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst og arrangeres av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK).

NTNU-kunstner

NTNU utnevner årlig en NTNU-kunstner under Trøndelagsutstillingen. NTNU-kunsteren får mulighet til å gjøre gjøre ulike prosjekter for NTNU. Eksempler på prosjekter er en utstilling på NTNU-festen, kunst-trykk som benyttes som offisielle NTNU-gaver, kunst til diplomene som tildeles NTNUs doktorgradskandidater under doktorpromosjonen samt gjesteforelesninger og seminarer.

NTNU-kunstnere

Statutter for NTNU-kunstneren

Vedtatt 28. August 2011

NTNU ønsker å jobbe for kopling mellom universitetet og kunstmiljøene i Trondheim. Kåring av NTNU-kunstneren er et samarbeid mellom NTNU og Trøndelagsutstillingen/Trøndelag Bildende Kunstnere. NTNU-kunstneren velges blant kunstnere som juryen velger til årets Trøndelagsutstilling. Aktuelle kandidater er alle nåværende og tidligere studenter på NTNU/KiT. Utnevnelseskomiteen består av juryen på Trøndelagsutstillingen, en representant fra NTNU Kunstakademiet og en representant fra NTNU Komunikasjonsavdelingen. Juryen skriver en begrunnelse for utnevnelsen.

Offentliggjøringen skjer på åpningen av Trøndelagsutstillingen sammen med andre priser som utstillingen deler ut. NTNU er ansvarlig for offentliggjøringen av NTNU-kunstneren.

Utnevnelsen innebærer at kunstneren får bruke den offisielle tittelen NTNU-KUNSTNER. «Virketiden» gjelder fra utnevnelsen finner sted og i tolv måneder frem i tid.

NTNU-kunstneren mottar et stipend på 20.000 kroner fra NTNU og et diplom fra Trøndelagsutstillingen. Det er opptil NTNU og kunstneren hvordan samarbeidet i løpet av året legges opp.

Kostnader for ulike samarbeidsprosjekt er utenom stipendet på 20.000 kroner.

Pstereo

Pstereo er en velkomstfest for nye studenter i Trondheim og byens største publikumsfestival. På programmet står et bredt spekter av artister innen pop/rock og tilgrensende sjangere. NTNU er innholdsleverandør og samarbeidspartner til festivalen.

Kunstprosjekt

Hvert år gjennomfører NTNU-studenter et kunstprosjekt for Pstereo under ledelse av erfarne prosjektledere eller kunstnere. Studenter fra KiT (Kunstakademiet i Trondheim), arkitektur og musikkteknologi er involvert i prosjektene.

Kunstprosjektene

 • 2017 – Studenter fra Studenter fra arkitekt, musikkteknologi og KiT: Arkitektstudenter med bygging av nytt inngangsparti, dansescenen «Forte» og ny lounge. Alle bygget med musikk- og lysdesign laget av studenter fra NTNU musikkteknologi  og performancekunst med studenter fra KiT. 
 • 2016 – Studenter fra arkitekt: «Palleland»: Bygging av ny spesial-ølbar. Nytt oppholdssted bygd opp av 650 paller
 • 2015 – Festivaltrapp med NTNU Live Studio
 • 2014 – Pekka Stokke og studenter fra KiT
 • 2013 – Bjørn Kowalski Hansen og studenter fra produktdesign og KiT: Xylofon
 • 2012 – Erik Tidemann og studenter fra KiT
 • 2011 – Andreas Schille med «Trees in between» og Greger Stolt Nilsen med dataprosjekt, begge fra KiT
 • 2010 - Matilda Höög, Kirsten Skov Bjerre og Tian Miller, alle fra KiT

Trondheim Calling

Trondheim Calling er en stor, årlig publikumsfestival med nye artister og et bransjetreff i Trondheim som fremmer midtnorsk musikkproduksjon og eksport.


NTNU Musikknæringspris

NTNU Musikknæringspris på 25 000 kroner har gått til næringsaktører som jobber for å fremme trøndersk musikkproduksjon og som er med på å bygge et musikknæringsapparat rundt artister i Trondheim og Trøndelag. NTNU og Trondheim Calling samarbeidet om kåringen. NTNUs musikknæringspris ble, etter initiativ fra Trondheim Calling, avviklet i 2017.

Vinnere

Trondheim Kammermusikkfestival (Kamfest)

Trondheim kammermusikkfestival startet i 1996 og har utviklet seg til å bli en av de mest innovative kammermusikkfestivalene i verden. Kamfest har et faglig samarbeid med Institutt for musikk med blant annet masterklasser i tillegg til at NTNU støtter gode NTNU-relaterte arrangement.

Noen samarbeid

 • 2014 – Mechanical Fair, av Ola Kvernberg og TrondheimSolistene (konsert og innsplling/CD)
 • 2012 – Anne-Sophie Mutter & TrondheimSolistene (konsert)

NTNUs kammermusikkpris

NTNUs kammermusikkpris ble opprettet i anledning Trondheim kammermusikkfestivals 20-årsjubileum i 2015, og deles ut hvert andre år. Prisen er på 20.000 kr. Den er tenkt for å stimulere og inspirere til kammermusisering.

Prisen kan kun deles ut til studenter ved NTNU institutt for musikk. Kammermusikkensembler som består av studenter fra musikklinjen blir oppfordret til å delta i konkurranse for å få prisen og de må prøvespille for en jury som velger ut vinneren. 

Vinnere

 • 2017 – KvartalKvartetten 
 • 2015 – Bovinkvartetten

Kosmorama

Kosmorama – Trondheim Internasjonale Filmfestival ble arrangert for første gang i 2005 og jobber for å styrke filmmiljøet og filmen i Midt-Norge. Kosmorama skal bidra til nyskaping i skjæringspunktet mellom kultur og næring og tilby de besøkende spennende filmfaglig innhold.

Samarbeidet mellom NTNU og Kosmorama startet i 2015 og er nært knyttet til Institutt for kunst- og medievitenskap med Norges ledende filmvitenskapelige miljø. Studieprogrammet innen film- og videoproduksjon er det eneste praktisk-teoretiske filmutdanningstilbudet i landet.

NTNU Filmpris

Samarbeidet består i seminarer, debatter, filmvisninger og etableringen av NTNU Filmpris. Prisen tildeles aktører som jobber for å fremme trøndersk filmproduksjon og som ved hjelp av egne aktiviteter synliggjør og utvikler det filmfaglige miljøet i Trondheim og Trøndelag.

Vinnere

Litteraturhuset i Trondheim

Litteraturhuset i Trondheim har arrangementer knyttet til litteratur og er arena for kultur- og samfunnsdebatter og forskningsformidling. 

Litteraturhuset i Trondheim samarbeider med forskere ved NTNU om forskningsformidling i programmet «Professor på kafé».

NTNUs litteraturpris

Samarbeidsavtalen mellom NTNU og Litteraturhuset omfatter også at deler av den økonomiske støtten fra NTNU settes av til en litteraturpris som annet hvert år vil bli tildelt skjønnlitteratur og faglitteratur. NTNUs litteraturpris deles for første gang ut i oktober 2017.

Vinner

2017 – Sara Sølberg, Seismiske smell (skjønnlitteratur)

Dokkhuset

Dokkhuset Scene AS er en konsertscene som presenterer kammermusikk og jazz, ny musikk, verdensmusikk og andre musikalske uttrykk. NTNU har en leieavtale med Dokkhuset som varer fram til september 2016. Avtalen skal reforhandles i 2017.

NTNU bruker Dokkhuset Scene til mange arrangementer, både til seminar, konferanser, kurs og konserter. Institutt for musikk er største bruker, men NTNU Alumni, NTNU kveld og Fakultet for arkitektur og design bruker huset regelmessig.

NTNU julelåter

NTNU gir hver høst en tidligere student/alumnus oppdraget med å re-arrangere en kjent julestemningslåt.  Et av NTNUs studentorkestre, NTNU Jazz Ensemble og/eller NTNU kammerorkester framfører NTNUs julehilsen. I tillegg er det nyinnspilling, utgivelse av låtene og produksjon av en musikkvideo.

2017 – Glade jul, arr. av Vigleik Storaas med studenter ved Institutt for musikk

2016 – Little Drummer Boy, arr. av Eva Holm Foosnæs med Henriette Kolset, studenter ved Institutt for musikk og Trondhjems Studentersangforening (TSS) 


2015 – Baby its cold outside


2014 – Hellig natt (Adolphe Adam), arr. av Eirik Hegdal, med Kirsti Huke, NTNU Jazz Ensemble og NTNU Kammerorkester


2013 – Walking in the air (Howard Blake), arr. av Kristoffer Lo, med NTNU Jazz Ensemble


2012 – Stjernesludd (DumDum Boys), arr. av Ola Kvernberg, med NTNU Jazz Ensemble

Æresdoktorer

NTNU utnevner en eller to æresdoktorer ved doktorpromosjonene som finner sted to ganger i året. Forutsetningen for å bli utnevnt til æresdoktor er en betydningsfull vitenskapelig innsats eller fremragende arbeid til gagn for vitenskapen, eller at det er vist fremragende innsats innenfor kunst og kultur.

Æresdoktorer innenfor kunst og kultur

 • 2015 – Elmgreen og Dragset
 • 2010 – Anne-Sophie Mutter, dr.h.c., fiolinist, München, Tyskland
 • 2010 – Chick Corea, dr.h.c., pianist og komponist, USA
 • 2006 – Liv Ullmann, dr.philos.h.c., skuespiller og regissør, USA
 • 1996 – Professor Arve Tellefsen, dr.philos.h.c., professor i fiolin