Videreutdanning deltid 2 år - Gjøvik og Ålesund

Avansert klinisk sykepleie


Studiestart 2019

Studiestart blir i uke 34. Trykk på lenken i overskriften for nærmere informasjon om studiestart.


Om avansert klinisk sykepleie

Avansert klinisk sykepleie omhandler avansert breddekompetanse innenfor sykepleiefaget. Du vil få kompetanse til å gi pasienter med akutte, kroniske og komplekse sykdomstilstander helsetjenester på en sikker måte.


Søk opptak

Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie er et tilbud til deg som har fullført en bachelor eller tilsvarende i sykepleie, har norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant yrkeserfaring.  

Søknadsfristen er 15. april. Vi tar opp studenter i Gjøvik og Ålesund.


Jobbmuligheter og videre studier

Etter endt utdanning vil du ha avansert kunnskap innen sykepleie med muligheter til arbeid både innen spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Du kan også bygge på videreutdanningen med en master i klinisk sykepleie ved NTNU. Masterstudiet gjør deg kvalifisert til å gjennomføre og lede fagutvikling og innovasjon, samt å initiere praksisnær fagutvikling og forskningsaktivitet i egen virksomhet.


Videreutdanningens oppbygging

Videreutdanningen i avansert klinisk sykepleie går på deltid over fire semestre, og består av teoretiske og praktiske emner. 

Studieveiledning

Vi har studieveiledere både i Gjøvik og Ålesund. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.   

Fakta

Gradsnivå: Videreutdanning 2 år (deltid)

Studieprogramkode: VAKSP
Studiepoeng: 60
Undervisningsform: Deltid
Undervisningsspråk: Norsk 


Søknadsfrist: 1. juli

Studiested: Gjøvik eller Ålesund

Fakultet for medisin og helsevitenskap

Har du søkt om opptak i 2019?

På Opptakskontorets nettsider finner du informasjon om når tilbud blir sendt ut i hovedopptaket og ved eventuelle suppleringsopptak. Der finner du også fristene for å takke ja til studieplass og annen relevant informasjon for deg som har søkt.

Studiestart 2019

Spørsmål om opptaket

Her finner du ofte stilte spørsmål om opptaket til NTNU