Avansert klinisk sykepleie

VIDEREUTDANNING DELTID 2 ÅR - GJØVIK OG ÅLESUND

Avansert klinisk sykepleie

– Om avansert klinisk sykepleie


Hva er avansert klinisk sykepleie?

Avansert klinisk sykepleie omhandler avansert breddekompetanse innenfor sykepleiefaget. Du vil få kompetanse til å gi pasienter med akutte, kroniske og komplekse sykdomstilstander helsetjenester på en sikker måte.