Ledelse av teknologi

MLT/ Masterprogram 2-årig, Trondheim

Ledelse av teknologi


MLT-hovedkarusell

Illustrasjonsfoto: MLT-studenter jobber med gruppearbeid


Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

Oppmøteregistrering - VIKTIG

Møtt-registrering vil være digital i år. Som ny student ber vi deg om å semesterregistrere deg via studentweb før du kommer 17. august, for å være registrert som møtt til studiestart. 

Program mandag 17. august

NTNU Handelshøyskolen, Klæbuveien 72, auditorium A3

Kl. 11.30 – 12.15 Velkomst ved instituttleder, administrasjon, bibliotek og STØH
Kl. 12.15 – 12.30 Pause
Kl. 12.30 – 13.30 Informasjon fra studieprogramleder Frode Heldal

Digital immatrikulering 10. august

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter blir digital i år.

Les mer om immatrikuleringen 2020

* Nye studenter på master ved NTNU Handelshøyskolen trenger ikke være i Trondheim før undervisningen begynner 17. august. 

 

Ny student på NTNU?

For pensum, se emnebeskrivelser og Blackboard

Timeplanverktøy (krever brukerkonto på Innsida): innsida.ntnu.no/timeplan

 

STØHfadderuka er for alle nye studenter ved NTNU Handelshøyskolen, og skal bidra til at du som student får en super start på studietiden din. Faddergruppa di blir viktig for deg både sosialt og faglig. Å studere i Trondheim er virkelig bra, vi gleder oss til å vise dere det gode studentlivet her, samt Trondheim som by og mye annet gøy. Følg denne lenken for påmelding dersom du ønsker å delta på fadderuka: stohfadderuka.com 

Ledelse av teknologi

 

Om ledelse av teknologi

Master i ledelse av teknologi (MLT) er et praktisk rettet studium som lar deg kombinere det beste fra to utdanninger. Studieprogrammet gir kandidater med en teknisk orientert bachelorgrad en helhetlig forståelse av området teknologiledelse. Med en mastergrad i ledelse av teknologi tilegner du deg kunnskap og kompetanse om hvordan man ivaretar lederoppgaver i ulike typer teknologibaserte bedrifter. 


Opptakskrav

Opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet er fullført og bestått 3-årig grunnutdanning som ingeniør, bachelor i teknologifag eller tilsvarende. Søkere til mastergrad i ledelse av teknologi, må ha en gjennomsnittskarakter på karakteren C eller bedre.


Jobbmuligheter


Veien opp til de godt betalte lederjobbene blir kortere med en master i ledelse av teknologi. Med en master i ledelse av teknologi fra NTNU Handelshøyskolen, skiller du deg ut i mengden av ingeniører og investerer godt i din fremtidige verdi på arbeidsmarkedet.

Studiets oppbygging

Første studieår (første og andre semester) består av åtte obligatoriske felleskurs â 7,5 studiepoeng hver. Dette danner en felles plattform hvor studentene tilegner seg bred kunnskap om problemstillinger relatert til ledelse av teknologi. Alle kurs er praktisk anlagt, og studentene får opplæring og trening i entreprenørskap, teamledelse, innovasjon og strategi. Tredje semester består av to obligatoriske emner, og to valgemner. Det åpnes også for studentutveksling dette semesteret. I fjerde semester skal studentene skrive en masteroppgave. 


Studieveiledning


Ta kontakt med servicesenteret ved Handelshøyskolen på telefon (+47) 73 55 99 50
eller på e-post: kontakt@hhs.ntnu.no

 

 

1268790186 Krysspublisert Fortsatt i tvil?

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: ØAMLT
  • Studienivå: Mastergrad
  • Studieprogram: Master i ledelse av teknologi
  • Gradsnavn: Master i ledelse av teknologi
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: NTNU Handelshøyskolen
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Gløshaugen, Trondheim