Studies - master

Velkommen som masterstudent ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim

Før du tar fatt på studiene er det en del ting du må gjøre. På denne siden har vi forsøkt å samle alle opplysninger som trengs for at du enkelt og smertefritt skal komme i gang med studiene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) i Trondheim.


 Viktige ting å gjøre som ny student ved NTNUViktige datoer

Viktige datoer

Immatrikuleringen er ikke obligatorisk for masterstudenter, men alle er hjertelig velkommen til å delta.

Fakultet for medisin og helsevitenskap inviterer alle nye masterstudenter i Trondheim til et felles velkomstmøte mandag 19. august kl. 0900. Dette finner sted i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Øya i Trondheim. 

Etter velkomstmøtet byr vi på enkel bevertning.

Hvert studieprogram har et orienteringsmøte. Her møter du studieprogramleder, faglærerne og studieveileder, og det blir gitt viktig praktisk informasjon om studieprogrammet.

Tid og sted for orienteringmøtene:

  • Master i farmasi: 19. august kl. 1015 - rom LS41 (Laboratoriesenteret)
  • Master i folkehelse: 20. august kl. 1400 - rom ØHM11 (Øya Helsehus)
  • Master i klinisk helsevitenskap: 19. august kl. 1200 - rom LS42 (Laboratoriesenteret)
  • Master i klinisk sykepleie: 19. august kl. 1215 - rom ØHA1 (Øya Helsehus)
  • Master i psykisk helse: 19. august kl. 1030 - rom MTS21 (Medisinsk teknisk forskningssenter)
  • MSc in Global Health: 19. august kl. 1100 - rom MTS22 (Medisinsk teknisk forskningssenter)
  • MSc in Molecular Medicine: 19. august kl. 1015 - rom LS42 (Laboratoriesenteret)
  • MSc in Neuroscience: 19. august kl. 1100 - rom MTS11 (Medisinsk teknisk forskningssenter)
  • MSc in Physical Activity and Health: 19. august kl. 1115 - rom BS31 (Bevegelsessenteret)

Dersom du ikke møter, og ikke har fått innvilget godkjent fravær, vil du miste studieplassen din. Kontakt din studieveileder hvis du ikke har anledning til komme. 

Alle masterstudenter må gjennomføre et obligatorisk e-læringskurs om HMS-opplæring innen 1. oktober. Nærmere informasjon vil bli gitt ved studiestart. 

Masterstudenter i farmasi skal i tillegg delta på obligatorisk brannvernkurs og HMS-forelesning. Dette foregår onsdag 28.08.19 kl. 0815-1200 i rom KA12 (Kunnskapssenteret). 

Ting å gjøre ved studiestart

Ting å gjøre ved studiestart

Som student ved Fakultet for medisin og helsevitenskap kan du få tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Derfor skal alle studenter signere en taushetserklæring.

» Taushetserklæringsskjema finner du her

Taushetserklæringen leveres elektronisk innen 15. september.

Adgangskortet for Campus Øya lages på St. Olavs kundesenter, som er lokalisert i 1. etasje i Forsyningssenteret. Ta med deg legitimasjon. Vær oppmerksom på at du må ha betalt semesteravgiften før du henter kortet, og det kan ta opptil en uke før betalt semesteravgift er registrert.

Det er satt av egne tidspunkt for henting av adgangskort for hvert enkelt studieprogram. Tidspunktene annonseres senere.

» Mer informasjon finner du her

Masterstudenter i farmasi og klinisk sykepleie (studieretningene anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, kreftsykepleie og operasjonssykepleie) må levere politiattest for å begynne på studiet.

Hvis du har politiattest med merknad, må du levere denne senest tre uker etter at du har fått tilbud om studieplass. Denne sendes til NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Postboks 8905, 7491 Trondheim. Merk konvolutten med Bernt N. Særsten.

Hvis du har politiattest uten merknad, leverer du denne i ekspedisjonen i Kunnskapssenteret (for farmasi) eller Øya helsehus (for klinisk sykepleie) ved semesterstart. 

Nyttig informasjon

Nyttig informasjon

Ta gjerne kontakt med en av våre studieveiledere hvis du har spørsmål om studiet eller studiehverdagen.

Studieveiledere:

Bruk de elektroniske innendørskartene i MazeMap for å finne frem på campus.

SOMA er linjeforeningen for masterstudentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. De har ulike faglige og sosiale aktiviteter i løpet av studieåret, deriblant en fadderuke for nye studenter.

Program for fadderuken 2019 publiseres senere.

Sett deg godt inn i studieplanen for ditt studieprogram.

Hvis du har behov for tilrettelegging er det viktig at du tar kontakt med studieveileder så snart som mulig.

Mer informasjon om tilrettelegging.

Video om tilrettelegging

Studentrådet ved MH er fakultetets øverste studentdemokratiske organ.