Bakgrunn og aktiviteter


Oppgaver:

Etter- og videreutdanning
- Helseinformatikk
- Henvisning til spesialist
- Logopedi (LOGO6210)
 
Eksamen
- Bachelor- og masteremner i bevegelsesvitenskap
For studieveiledning på bevegelsesvitenskap, ta kontakt med Nora Ford.
 
For spørsmål er det bare å sende en epost til karoline.borgan@ntnu.no