Bakgrunn og aktiviteter

Om Sindre Aasheim Norås

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (juli 2017 - )

Har ansvar for ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap og masterprogrammet i folkehelse i Trondheim.

Jeg er ledig for studieveiledning på torsdager mellom 13:00 og 14:00. Gi meg gjerne beskjed på forhånd hvis du kommer.

 

Institutt for maskinteknikk og produksjon (januar 2017 - juni 2017)

Arbeider med ekstern og intern kommunikasjon og studier.

 

Institutt for produktutvikling og materialer (august 2016 - desember 2016)

Arbeider med ekstern og intern kommunikasjon og IT-support.

 

NTNU Universitetsbiblioteket (juni 2016)

Arbeider med innhold på de tidligere høgskolenes nye biblioteksnettsider. Oversetter tekst og oppretter nettsider.

 

Kommunikasjonsavdelingen (november 2015 - mai 2016)

Arbeidet med Innsida og studieinnhold i fusjonsprosjektet.

 

'Nyweb'-prosjektet (NTNU Universitetsbiblioteket) (oktober 2014 - august 2015)

Som prosjektmedarbeider i Nyweb-prosjektet arbeidet jeg med å kvalitetssikre og oversette innhold og organisere Universitetsbibliotekets nettsider.

 

Doktorgradsprosjekt (august 2008 - juli 2013)

Kartlegging av norske barns språkutvikling fra 8 til 30 måneder. Dette gjøres primært ved bruk av den norske adapsjonen av the MacArthur Communicative Development Inventory. Viktige steg i utviklingen (som forståelse av preposisjoner og oppbygging av språklige kategorier) blir registrert for å sammenligne hele språktilegnelsesprosessen med engelske barns tilegnelse av språk for å avdekke eventuelle universelle trekk ved språkutvikling.

Informantene som deltar i prosjektet gjennomgår ulike eksperimenter ved NTNUs Språktilegnelses- og prosesseringslab der den rapporterte utviklingen registrert i CDIen blir testet. Bekreftelser på forståelse av språket beviser at utviklingen finner sted som foreslått.

  

Faglige interesseområder

Språktilegnelse, kodebytting, bilingualisme, sosiolingvistikk, oversettelse, kommunikasjon.

 

 

Lenker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Norås, Sindre Bjørnar; Vulchanova, Mila Dimitrova. (2007) "Det høres så mye mer fancy ut å plotte inn litt engelsk" Our Norwegian-English language - Are we really just borrowing words or are we actually bilingual?. 2007.