Master i psykisk helsearbeid

Masterprogram 2 årig, Trondheim

Master i psykisk helsearbeid

Studenter i psykisk helsearbeid gjør gruppearbeid. Bilde

Ny master i psykisk helse fra studieåret 2018/2019

Ny master i psykisk helse fra studieåret 2018/2019

Master i psykisk helsearbeid legges ned fra og med studieåret 2018/2019. Det vil derfor ikke bli flere opptak til dette studieprogrammet.

Som erstatning for master i i psykisk helsearbeid etablerer vi en ny master i psykisk helse fra høsten 2018. Dette masterprogrammet vil få to separate studieretninger:

  • Barn og unges psykisk helse og barnevern
  • Psykisk helsearbeid

Master i psykisk helsearbeid

Om master i psykisk helsearbeid

Studiet er rettet mot helse- og sosialarbeidere som ønsker faglig fordypning innen psykisk helsearbeid.

Innpassing

Studenter som har videreutdanning i psykisk helsearbeid som inkluderer kompetanse tilsvarende emnet Innføring i forskningsmetoder og Praktisk kunnskapsbygging og evaluering i forskning eller tilsvarende kan søke om å få godkjent første studieår.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer til krevende jobber både i offentlig og privat sektor, som for eksempel avansert klinisk arbeid samt stillinger med fagutviklings-, forsknings-, undervisnings-, utrednings- og ledelsesoppgaver.

Helse- og sosialarbeidere med gjennomført masterstudium kan inneha stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten som krever avansert kunnskap om mennesker med psykiske lidelser i samspill med sine omgivelser, inkludert lederstillinger. De kan også inneha forsknings- og undervisningsstillinger ved forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter. Studiet kvalifiserer til opptak på doktorgradsstudier (ph.d.).


Studieveiledning

Du kan kontakte våre studieveiledere på e-post studier@iph.ntnu.no

En avtale om studieveiledning kan gjøres i Studentservice, Mauritz Hansens gate 2
Mandag-fredag 08:00-14:00
Telefon: 73 41 22 00


Tilrettelegging av studiesituasjonen

Som student med behov for ekstra tilrettelegging kan du få individuell tilpassing. Dette  er for eksempel personlig studentassistent, tilrettelagt lesesalsplass og skrivehjelp.

Les mer om hvordan du kan få hjelp, og hva vi kan hjelpe deg med på Innsida


Andre tilbud om veiledning ved NTNU


18 des 2018

Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Master i psykisk helsearbeid

Studieprogramkode: SPMPH
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid - Samlingsbasert

Fakultet: Medisin og helsevitenskap
Institutt: Psykisk helse


Sted: Trondheim, Øya
 

Studieprogrammet vil ikke ha flere opptak.

Spørsmål?

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med studieveileder Ann-Kristin Bratlie.

Ansatte ved utdanningen