Arkitektur

Ph.d.-program (doktorgrad)

Arkitektur

– Søk opptak

Opptak

Immatrikulering ved NTNU. Foto: NTNU/Ole Tolstad
Bilde fra immatrikuleringen. Foto: Ole Tolstad/NTNU

 

Tekst

For å bli tatt opp til ph.d.-studiet må søkeren ha en mastergrad eller tilsvarende utdanning.
I samsvar med NTNUs ph.d.-reglement må søkeren ha en veid gjennomsnittskarakter de siste 2 år (tilsvarende 120 studiepoeng), av mastergradstudiet eller tilsvarende utdanning som er lik B eller bedre sammenholdt med NTNUs karakterskala. Kandidater som ikke tilfredsstiller disse opptakskravene, må dokumentere en tilfredsstillende teoretisk bakgrunn og/eller erfaring som sannsynliggjør at kandidaten vil være egnet til en ph.d.- utdanning.
Fakultet kan også be om at en søker tar relevante eksamen i fag med godkjent resultat B eller bedre, før en søker kan bli tatt opp til ph.d.-studiet.

Søknaden må inneholde en tilfredsstillende plan for opplæringsdelen og en prosjektbeskrivelse utarbeidet i samarbeid med mulige veiledere ved fakultetet.

Etter ca. 6 måneders studium skal en revidert prosjektbeskrivelse leveres til ph.d.-utvalget for godkjenning. Etter ca. ett års studium skal prosjektbeskrivelsen redigeres og presenteres som ledd i fakultetets veilednings- og formidlingsvirksomhet i en åpen ph.d. - høring.

Opptak og finanisering av doktorgradsstudier ved NTNU (in English language)