Tysk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

– Masteroppgaven

Masteroppgaven (TYSK3900) er et selvstendig forskningsarbeid som kan skrives innenfor moderne språk eller litteratur og kultur. Du velger selv tema i samråd med faglig veileder.

I løpet av andre semester på masterprogrammet skal alle studenter levere en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven som danner grunnlaget for formell godkjenning av veilederforholdet mellom en student og en veileder. 

Se Studiets oppbygning. Du finner mer informasjon om masteroppgaven på Institutt for språk og litteraturs sider for masterstudenter.


Eksempler på masteroppgaver i tysk:

 • Erich Kästners Fabian – biographischer Schlüsselroman oder Text über den Zivilisationsbruch?
 • Die Erzählung "In der Strafkolonie" des jüdischen Schriftstellers Franz Kafka im Spiegel möglicher Quellen: "Dreyfus-Affäre", Beamtenapparate und zeitgenössische Berichte über Strafkolonien.
 • "Weiber" wie bei Weininger? Eine Analyse von Kafkas Frauenfiguren in Der Prozess und Der Verschollene.
 • Anglizismen im Deutschen und Norwegischen. Eine kontrastive Untersuchung.
 • Zu den so genannten absoluten Akkusativ-Konstruktionen im Deutschen.
 • Zum attributiven Genitiv. Semantische Klassifizierung und kontrastive Analyse.

Hva kan jeg skrive om? Forslag til tema

Hva kan jeg skrive om? Forslag til tema

 • Deutsche und Norwegische Erinnerungsorte: Ein kulturgeschichtlicher Vergleich.
 • Was ist Popliteratur? Analyse eines populären Begriffs in der deutschen Gegenwartslitteratur seit 1995.
 • Oppgaver som behandler hvordan litterære tekster har blitt filmatisert. For eksempel Jurek Beckers "Jakob der Lügner", Theodor Fontantes "Effi Brest" eller Birgit Vanderbekes "Friedliche Zeiten".
 • Beskrivelse og sammenligning av bestemte språklige fenomen i norsk og tysk med utgangspunkt i oversettelser fra tysk til norsk og/eller fra norsk til tysk. Eksempler: kasus, konjunktiv, ordstilling, setninger, bestemte språkhandlinger.
 • Syntaksen til tyske avisoverskrifter (f.eks. i sammenligning med norsk).
 • Kasusbruk i apposisjoner i tysk.
 • Ulike syntaktiske problemer i andre-/tredjespråkstilegnelse av tysk.
 • Syntaktisk og semantisk beskrivelse av ulike adverbialklasser i tysk.
 • Syntaksen og semantikken til preposisjonen "mit".
 • Om forekomsten av agensfraser i passivsetninger og i foranstilte utvidede partisipialattributter i tysk. 

Min masteroppgave

Tidligere masterstudenter forteller 


Ressurspublisering

Undersøkte tyskkompetansen i midtnorske eksportbedrifter

Student: Nina Lødøen

Rundt 3500 av medlemmene til NHO har sagt at de har behov for ansatte med kompetanse i tysk språk og kultur.

Hvilke strategier velger oversettere?

Student: Kristin Ødegaard

Jeg er en slags detektiv som undersøke fraser som aldri er blitt analysert på denne måten før. Det er spennende!

Museet som debattarena

Student: Håkon Ringstad Størmer

Et museum er ment å formidle historier fra en felles fortid, men hva skjer når denne fortiden er omstridt?