Hva kan jeg bli?

Tysk - masterstudium

Hva kan du bli?

Masterstudiet i tysk gir deg en kompetanse som er etterspurt og som gir mange muligheter på jobbmarkedet. Du utvikler gode språkferdigheter, evne til å trekke ut hovedpunkter i store tekstmengder, du får god kompetanse på formidling og kommunikasjon samt at du opparbeider deg en tverrfaglig og kulturell kompetanse som du vil få god bruk for i mange yrker.

En masterutdanning i tysk kvalifiserer deg blant annet til å:

  • undervise tysk i grunnskolen og videregående skole
  • fortsette med forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå
  • arbeide i media, for eksempel som journalist
  • jobbe i turist- eller servicenæringen
  • jobbe med kunnskaps- og informasjonsformidling
  • arbeide som oversetter eller innen forlagsvirksomhet
  • arbeide innen offentlig eller privat sektor, f.eks. som språkkonsulent
  • jobbe i eksportnæringen og ha kontakt med tyske markeder

Kompetanse og jobbmuligheter

Hvordan kan du bruke din kompetanse i en fremtidig jobb? Her kan du lese om hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Les om praksisopphold, få tips for jobbsøking eller det å starte egen bedrift. 

HF karriere 

Møt tidligere studenter mtysk

Møt tidligere studenter


Ressurspublisering

Frilansjournalist, oversetter og manusforfatter

Navn: Guro Kulset Merakerås

Utdanning:

Arbeidssted: Eier og leder av MeraMedia

"Å lese mye velskrevet språk gir godt språk."

Kommunikasjonsrådgiver

Navn: Dag Sørli

Utdanning:

Arbeidssted: Norges sjømatråd

"Vær nysgjerrig og engasjert! Våg å ta kontakt med aktører i bransjer som du synes virker spennende." 

Lektor på videregående skole

Navn: Ida Katrine Alver

Utdanning:

Arbeidssted:  Melhus videregående skole

"Tysk språk og det tyskspråklige kulturområdet er så spennende i seg selv, at det vil være en viktig ballast i yrkeslivet uansett yrkesvei!"