Hva kan jeg bli?

Tysk - masterstudium

Hva kan du bli?

Masterstudiet i tysk gir deg mange muligheter på jobbmarkedet. Du utvikler gode språkferdigheter og god kompetanse på formidling og kommunikasjon. I tillegg opparbeider du deg en tverrfaglig kompetanse som du vil få god bruk for i mange yrker.

En masterutdanning i tysk kvalifiserer deg blant annet til å:

  • undervise tysk i grunnskolen og videregående skole
  • fortsette med forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå
  • arbeide som journalist eller med kunnskaps- og informasjonsformidling i andre bransjer og organisasjoner
  • arbeide ved litteraturhus og minnesteder
  • jobbe i turist- eller servicenæringen
  • arbeide som oversetter eller innen forlagsvirksomhet
  • arbeide innen offentlig eller privat sektor, f.eks. som språkkonsulent
  • jobbe i eksportnæringen og ha kontakt med tyske markeder

Kompetanse og jobbmuligheter

Hvordan kan du bruke din kompetanse i en fremtidig jobb? Les intervjuer med tidligere studenter, få tips om jobbsøking og vanlige jobber for HF-studenter

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter 

Møt tidligere studenter mtysk

Møt tidligere tyskstudenter