Tysk

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

– Utenlandsopphold

I masterprogrammet i tysk har du anledning til å studere et semester i utlandet. Utenlandsstudiet gir deg muligheter til faglig fordypning og kulturelle opplevelser du ikke har tilgang til ved NTNU og i Trondheim. Utenlandsstudiet legges vanligvis i 2. semester. Du bør starte planleggingen av utenlandsstudiet så snart du har fått opptak til mastergraden.

Hva kan jeg studere?

I utgangspunktet er de fleste faglige fordypninger ved vertsuniversitetet åpne for deg når du reiser som utvekslingsstudent. Valg av fordypning må imidlertid ses i sammenheng med tema for masteroppgaven, og velges i samråd meg faglærer ved Institutt for moderne fremmedspråk.

Utenlandsstudiet på 30 sp erstatter emnene som ligger i studiets 2. semester (se studiets oppbygning). Utenlandsoppholdet gir fritak fra Eksperter i team.

Utvekslingsavtaler for språkstudenter

NTNU har utvekslingsavtaler med en rekke utdanningsinstitusjoner i Europa. Enkelte avtaler er spesielt egnet for språkstudenter, for eksempel


KRYSSPUBLISERT – Fellestekst om utenlandsopphold under studieprogram

Hvorfor studere i utlandet?

Ønsker du å ta en utdanning i Norge – og drømmer du om å studere i utlandet? Visste du at det er mulig å få til begge deler?

Som student på NTNU har du gode muligheter til å ta et studieopphold utenlands, noe som har mange fordeler. Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Du bør starte planleggingen i god tid, senest i løpet av høstsemestret året før du ønsker å reise.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på ditt studieprogram kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på temasiden om utenlandsstudier på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Klar til å søke utvekslingsopphold?

 

Praktisk informasjon om utveksling


KRYSSPUBLISERT – Utveksling facebook