Hva lærer jeg

Tysk - masterstudium

Hva lærer du?

En mastergrad i tysk ved NTNU gir deg en bred kompetanse. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland, Østerrike og Sveits. Tyskland er en helt sentral europeisk aktør, politisk, kulturelt og økonomisk. I Europa har hele 100 millioner mennesker tysk som morsmål. 

Studiet består av tysk språk, litteratur og kulturkunnskap, og du velger etter hvert å fordype deg innenfor ett av områdene. Masteroppgaven skrives innenfor én av disse disiplinene.

Følgende spørsmål står sentralt: 

  • Hvordan er tysk språk bygget opp, og på hvilke måter skiller det seg fra norsk? 
  • Hvordan kan vi forstå tyskspråklig litteratur, sakprosa og film i aktuelle kontekster?  
  • Hvordan kan vi tilnærme oss språk og litteratur analytisk og kritisk?  
  • Hvordan kan vi forstå tysk kultur som del av sosiale endringsprosesser, også i et internasjonalt perspektiv? 

Du blir i stand til å kommunisere på et høyt nivå, både muntlig og skriftlig.

Tyskseksjonen ved NTNU har spesialkompetanse på moderne litteratur, populærkultur,minnestudier, syntaks, informasjonsstruktur og komparativ/kontrastiv lingvistikk.  Studiet gir grunnlag for videre forskerutdanning med spesialisering i én av disiplinene, språk, litteratur eller kulturkunnskap.