Hva lærer jeg

Tysk - masterstudium

Hva lærer du?

På masterprogram tysk får du anledning til å fordype deg i tysk språk, litteratur eller kultur. Vitenskapelig teori og metode vektlegges, og det tilstrebes en kritisk tilnærming til lærestoffet. Her møtes engasjerte faglærere og studenter.

Studiet består av studier i tysk språk, litteratur og kulturkunnskap, og du velger etter hvert å fordype deg innenfor ett av disse områdene.

Gjennom hele masterprogrammet utvikler du dine praktiske språkferdigheter i tysk, både gjennom arbeid med oversettelse og gjennom andre skriftlige arbeid og muntlige presentasjoner.

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som skrives innenfor én av disiplinene språk, litteratur eller kulturkunnskap. Oppgaven skal skrives på tysk, og du får faglig veiledning underveis.

Vi har et felles emne i tyskspråklig litteratur som undervises i samarbeid med Universitetet i Bergen.

Hvorfor velge masterprogram tysk?

En mastergrad i tysk ved NTNU gir deg en bred kompetanse. Du spesialiserer deg innenfor ett område, samtidig som du opparbeider deg kompetanse innenfor de andre fagområdene.

Tyskseksjonen ved NTNU har spesialkompetanse blant annet på områder som moderne litteratur, populærkultur, syntaks, informasjonsstruktur og komparativ/kontrastiv lingvistikk.