Hva kan jeg bli?

Maskin- og energiteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva kan du bli?

Som sivilingeniør i maskin- og energiteknologi får du en allsidig og teknisk kompetanse. Studiet gir deg store valgmuligheter i arbeidslivet. Du kan blant annet jobbe med:

  • Utvikling av nye produkter og materialer
  • Ledelse av teknologibedrifter og produksjonsanlegg
  • Konstruksjon av produkter og løsninger innenfor fornybar energi
  • Styrkeberegning og simulering av mekaniske konstruksjoner
  • Utvikling og fornyelser av industriprosesser
  • Maritim virksomhet og havbruk
  • Rådgivende ingeniører og konsulentselskaper
  • Entreprenørskap
  • Forskning og utvikling

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Teknologiporten - krysspublisert


Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for teknologistudenter ved NTNU.

Teknologiporten arrangerer bedriftspresentasjoner i tillegg til karrieredager, temakvelder, caseløsninger med mer.  Målet med Teknologiporten er å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.