Hva lærer jeg

Maskin- og energiteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva lærer du?

Studenter med kunstig sol i Varmetekniske laboratorier. Med denne installasjonen er det mulig å simulere solskinn, slik at vi kan utføre solenergiforsøk i laboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU.
Studenter med kunstig sol i Varmetekniske laboratorier. Med denne installasjonen er det mulig å simulere solskinn, slik at vi kan utføre solenergiforsøk i laboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU.

Ved maskin- og energiteknologi lærer du å skape teknologien som former framtiden. Du vil få solid kompetanse i ingeniørfag som termo- og fluiddynamikk, mekanikk og programmering. Du kan fordype deg i emner som robotteknikk, automatisert produksjon, energiproduksjon med vind, vann og termiske prosesser, prosjektledelse, effektive transportmidler eller nye materialer. 

Studentintervju mtmaskin

Intervju med våre studenter

Ressurspublisering

Håkon hjelper små og mellomstore bedrifter i distriktet gjennom oppgavesamarbeid

Navn: Håkon Havsgård
Studieprogram: Maskin- og energiteknologi

Skriver masteroppgave i samarbeid med nasjonalparken i næringshage i Oppdal. Gjennom TrollLABS på NTNU jobber han med å hjelpe små og mellomstore bedrifter i distriktet med teknologi og digitalisering.