<h1 class="display-custom pb-4">Studiemiljø</h1>

Maskin- og energiteknologi - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Studiemiljø

Studentmentor mtmaskin

Studentmentor

Som ny student på maskin- og energiteknologi vil du få en studentmentor ved første semester på studiet. Dette er en student fra samme studieprogram som vil dele av sine erfaringer, og være behjelpelig med det du måtte lure på. Studentmentoren vil arrangere sosiale samlinger og gi praktisk informasjon i en mindre gruppe som du automatisk er medlem av.

Jenteprosjektet Hypatia - krysspublisert

Jenteprosjektet Hypatia

Hypatia er et nettverk som har som mål å bidra til at det utdannes flere kvinnelige sivilingeniører innen ingeniørvitenskap fra NTNU.

Nettverket har fokus på trivsel og å inspirere og motivere. Hypatia arrangerer nettverkssamlinger, bedriftsbesøk, kurs og sosiale aktiviteter for jentene på studiet.

Smørekoppen

Linjeforening

A/F Smørekoppen er linjeforeningen til studentene ved maskin- og energiteknologi (MTEK). Linjeforeningen har ansvar for det sosiale miljøet ved studieprogrammet, og jobber for å skape et godt samhold blant studentene.

Smørekoppen består av flere komitéer, som sammen bidrar til gode fritidsaktiviteter hvor alle studentene på MTEK kan delta. Les mer om Smørekoppen og de forskjellige komitéer på nettsiden til Smørekoppen.

Studenter fra Produktutvikling og produksjon forran Nidarosdomen på 17. mai
Foto: MediaCom, A/F Smørekoppen

Student i Trondheim - mtmaskin

Student i Trondheim

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
​​​​​​
 Finn en studentaktivitet

SoMe

 

FÅ INFORMASJON OG STILL SPØRSMÅL OM STUDENTLIVET PÅ NTNU

​ Snapchat​ TikTok    Instagram  YouTube​