Bygg- og miljøteknikk

Masterprogram (Sivilingeniør) 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Studiemiljø

Linjeforeningen Hennes Majestet Aarhønen

Linjeforeningen for studentene ved bygg- og miljøteknikk heter Hennes Majestet Aarhønen, eller bare Aarhønen. Når du begynner på studiet blir du tatt i mot av Aarhønen og de sørger for at du finner deg til rette på NTNU og i Trondheim. Foreningen arbeider med å gjøre byggstudentenes hverdag bedre gjennom sosiale arrangementer i tillegg til å arbeide for studentenes interesser. Linjeforeningen har en egen hytte tilgjengelig for sine studenter og mange undergrupper slik at det skal være noe for en hver smak. Les mer om Hennes Majestet Aarhønen

Hvordan er det å studere ingeniørfag ved NTNU?

Kommer du fra videregående skole vil du nok føle at mye blir annerledes og spennende. Her må du selv ta ansvar og organisere din egen studiehverdag, knytte kontakter med medstudenter og finne ut av plikter og hjelpemidler. Allikevel er mye fast. Du skal følge fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp om din egen læring, og alle emner har faglærere og assistenter (studenter som er i klasser over deg). Som student ved studieprogrammet bygg- og miljøteknikk kommer du i "klasse" med nesten to hundre medstudenter, og mulighetene er store for at du alt kjenner andre i klassen eller i de andre studieprogrammene.

Undervisning

Forelesninger har vært den vanligste formen for undervisning på Bygg- miljøteknikk, og likner undervisningen i videregående skole. I første del av studiet er de fleste emnene (basisemnene) felles for alle i klassen. Det legges stor vekt på at studentene skal ta ansvar for egen læring, ved samarbeid med andre studenter, gjennom øvinger og prosjekter. Her skal dere selv definere omfang og oppgaver, og finne ut av hva som må opparbeides av kunnskap og ferdigheter.

Lenger ut i studiet, når du har valgt studieretning rettet mot et gitt fagområde, vil hvert emne ha færre studenter. Du knyttes nærmere til fagmiljøene og lokale aktiviteter, med nærmere kontakt mellom studenter og undervisningspersonale, og arbeider med problemstillinger hentet fra næringsliv og verden utenfor. Ut fra studieretningen du har valgt, kan du spesialisere deg inn mot de problemstillingene som interesserer deg mest.

Varierte læringsmetoder

Forelesningene foregår vanligvis i auditorier (små eller store "klasserom"). Det er ikke krav om oppmøte, men forelesningene dekker pensum og fremdrift av hovedinnholdet i de fleste emner. Ved siden av vanlig "tavleundervisning" brukes det innimellom filmer, PC-presentasjoner og gjesteforelesninger fra eksperter fra næringslivet. Det legges vekt på å demonstrere og vise materialer, konstruksjoner og problemstillinger ved å ta med modeller og eksempler i undervisningen. Diskusjoner og regneksempler er også svært viktige for den faglige innsikten. Oppgaver og besvarelser, veiledning og faginformasjon formidles via nettet, slik at du selv kan finne informasjon og pensum uansett hvor du er. Dette legger til rette for en fleksibel studiehverdag.

Studentarbeidsplasser

Alle studentene i 1. – 3. årskurs på Bygg- og miljøteknikk er samlet på Lerkendalsbygget (Byggteknisk) som ligger sør for Realfagsbygget. Dette gir et godt arbeidsmiljø og nær kontakt med studenter fra andre årskurs. På Lerkendalsbygget er det både grupperom og store lesesaler hvor studentene kan jobbe individuelt eller i grupper. Her finnes det også små kjøkkenområder med kjøleskap og mikrobølgeovn. Studenter i 4. og 5. årskurs har mulighet til å søke om fast arbeidsplass på mindre kontorer. Disse kontorene ligger på forskjellige deler av NTNU, knyttet til instituttet som studieretningen tilhører.


Verktøy og laboratorier

Innen flere områder har studieprogrammet laboratorier og utstyr for prøving og produktutvikling for industri og næringsliv, mye av dette i samarbeid med SINTEF. I en del emner vil det være demonstrasjoner i laboratorier, mens enkelte fag i all hovedsak handler om laboratoriearbeid. Utover i studiet brukes det ofte programvare for å løse avanserte regnemodeller innen forskjellige fagfelt.

Hver av studieretningene har egne laboratorier tilpasset det faglige innholdet: Bygg og anlegg har laboratorium for testing av bygningsdeler som vegger, dører, vinduer, taktekkinger og lignende. Konstruksjon har laboratorier som gir mulighet for testing av spesielle egenskaper ved materialer og konstruksjoner samt kopling mellom fullskalaforsøk og regnemodeller. Vann- og miljøteknikk har laboratorier der man kan undersøke alt som har med vannstrømning, bølger og hydrauliske krefter å gjøre. Vei, transport og geomatikk har fullskala kjøresimulator og laboratorium for undersøkelse av egenskaper til veimaterialer.


Karusell Studiemiljø

 • Gløshaugen i Nordlys
  NTNU Gløshaugen
 • Pstereo-festivalen
  Pstereo
 • Realfagbygget NTNU Gløshaugen Trondheim
  Realfagbygget NTNU Gløshaugen
 • UKA NTNU Trondheim
  UKA - Norges største kulturfestival

Bygg- og miljødagen

Bygg- og miljødagen

Første tirsdag i november hvert år arrangeres Bygg- og miljødagen (BM-dagen). BM-dagen er et arrangement for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU. Her kan du få med deg spennende innlegg fra aktører innenfor byggfaget og politikken. Aktuelle bedrifter har også stands du kan besøke og det arrangeres sommerjobbmaraton. Les mer om arrangementet på BM-dagens nettsider.

Bygg - og miljødagen

 • BM-dagen
 • BM-dagen
 • Prisvinnere under Bm-dagen
 • Stands BM-dagen

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent

Studiebyen Trondheim

Studiebyen Trondheim

Trondheim har flere ganger blitt kåret til Norges beste studentby. En av grunnene til dette er de flere titalls studentorganisasjonene som fins. Disse er med på å bidra til en variert og spennende studietilværelse. Hver femte innbygger i byen er også student.

Samfundet, UKA , ISFIT, Tekna og NTNUI er alle eksempler på samlesteder for engasjement, læring og trivsel. Her får de studenter som ønsker det også nyttig organisasjons- og arbeidserfaring.