<h1 class="display-custom pb-4">Studiemiljø</h1>

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Studiemiljø

Miljøbilde - institutt for bygg- og miljø

  • Studenter i ivrig prat mens de går bortover en glassoverbygget gangbru mellom to bygg
    Foto: Geir Mogen/NTNU. Studenter i ivrig prat.

Studiemiljø intro mtbygg

Som student på bygg- og miljøteknikk vil du være en del av en klasse på omtrent 200 studenter. Det store studiemiljøet gjør at du alltid har noen å være sammen med fra klassen din. Det er også lett å bli kjent med andre medstudenter. Bygg- og miljøteknikk studentene er samlet på Campus Gløshaugen.

Mentorordningen på IV

 

Studentmentor

Som ny student får du tildelt en studentmentor. Du blir automatisk med i en mentorgruppe. Studentmentoren er en student fra samme studieprogram som gir deg praktisk informasjon, deler av sine erfaringer og vil være tilgjengelig for å svare på små og store spørsmål om studiet og studentlivet. I mentorgruppen vil dere i felleskap finne fram faglige og sosiale aktiviteter for det første semesteret.

Lurer du på hva mentorene finner på gjennom et semester?

Følg IV Studenten på Instagram:

Undervisning og lab mtbygg

Undervisning

Som student på bygg- og miljøteknikk har du forelesninger, prosjektarbeid, laboratoriearbeid, innleveringer og gruppearbeid. Du får arbeide med utfordringer som er hentet fra næringslivet. 

I løpet av studiet får du dra på flere ekskursjoner rundt om i Norge der du får besøke byggeprosjekter og se på konstruksjoner.

I noen emner har du undervisning sammen med andre sivilingeniørprogram på NTNU, mens i andre emner har du undervisning kun med klassen din. De fleste emnene har studentassistenter som du kan spørre hvis du trenger hjelp med skolearbeidet.

Laboratorier mtbygg

Laboratorier

I laboratorieundervisningen får du demonstrasjoner på hvordan teorien du lærer fungerer i praksis. Du får også utføre eksperimenter og teste ut nye løsninger

Hver av studieretningene har egne laboratorier tilpasset det faglige innholdet:

  • Bygg og anlegg har laboratorium for testing av bygningsdeler som vegger, dører, vinduer og taktekkinger.
  • Konstruksjon har laboratorier som gir mulighet for testing av spesielle egenskaper ved materialer og konstruksjoner.
  • Vann og miljø har laboratorier der man kan undersøke alt som har med vannstrømning, bølger og hydrauliske krefter å gjøre.
  • Veg, transport og geomatikk har fullskala kjøresimulator og laboratorium for undersøkelse av egenskaper til veimaterialer.

HM Aarhønen

Studentforening

Hennes Majestet Aarhønen er linjeforeningen til bygg- og miljøteknikk. Linjeforeningen arbeider for at studentene ved bygg- og miljøteknikk får et bedre studentliv gjennom faglige og sosiale arrangementer. Linjeforeningen har flere underkomiteer som du kan bli medlem i. 

Arrangementer som HM Aarhønen arrangerer gjennom studieåret er blant annet fadderuke, bedriftspresentasjoner, hyttetur, quizturnering og immatrikuleringsball. 

Linjeforeningen har en egen hytte, Aarhønehytta, i Selbu og egen kjeller, Aarhønekroa, som studentene har tilgang til. 

Bygg- og miljødagen

Bygg- og miljødagen

Hvert år arrangeres Bygg- og miljødagen (BM-dagen). BM-dagen er et arrangement for studenter, næringsliv og ansatte ved NTNU. Her får du inspirerende innlegg fra bedrifter innenfor byggenæringen og du får mulighet til å snakke med ansatte fra bedriftene på bedriftsmesse.

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
​​​​​​
 Finn en studentaktivitet

SoMe

 

FÅ INFORMASJON OG STILL SPØRSMÅL OM STUDENTLIVET PÅ NTNU

​ Snapchat​ TikTok    Instagram  YouTube​