Hva lærer jeg

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva lærer du?

To studenter står foran Zebbygget og studerer bygget på en iPad
Foto: Geir Mogen/NTNU. To studenter ser på byggetegningen på iPad foran Zero Emission Building.

Ved bygg- og miljøteknikk lærer du om planlegging av byggeprosjekt og konstruksjon av bygninger og infrastruktur for transport, energiforsyning og vann og avløp. 

Studiet består blant annet av emner som handler om vann og miljø, bygningsmaterialer, prosjektledelse, matematikk, datateknologi, mekanikk, konstruksjon av byggverk og jordmaterialer sin styrke og stabilitet.

Et viktig fokus i studiet er livsløpsperspektivet til bygninger og infrastruktur. Livsløpsperspektivet handler om alt fra planlegging av byggeprosjekt til resirkulering av bygningsmaterialer.

Du kan velge mellom ulike studieretninger:

  • Bygg og anlegg
  • Konstruksjon
  • Vann og miljø
  • Veg, jernbane, transport og geomatikk
  • Kyst og arktisk

Bruk av digitale verktøy og ny teknologi

Gjennom hele studiet får du lære å bruke digitale verktøy og ny teknologi til å løse utfordringer. Du får for eksempel bruke programvare til planlegging av byggeprosjekter, analyse av konstruksjoner, lage digitale tvillinger og 3D-modellering.

To studenter gjør forsøk i vassdragslaboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU

 

Byggeringen

Byggeringen er en samling bedrifter og organisasjoner i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen som samarbeider aktivt med studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. De støtter og tilrettelegger for å knytte undervisningen til næringslivet.

Gode løsninger for framtiden

Som sivilingeniør innen bygg- og miljøteknikk kan du bygge for framtiden. Bli med å lage gode løsninger for bygg og anlegg som setter klima, miljø, rent vann, bærekraft og mennesker i sentrum.

Ikon - FNs bærekraftmål 6 - rent vann og gode sanitærforhold.

Ikon - FNs bærekraftmål 9 - innovasjon og infrastruktur.

Ikon - FNs bærekraftmål 11 - Bærekraftige byer og samfunn.

Ikon - FNs bærekraftmål 13 - stoppe klimaendringene.