Hva lærer jeg

To studenter ser på Zebbygget med VR-briller.
Foto: Geir Mogen/NTNU
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva lærer jeg?

Ved bygg- og miljøteknikk lærer du om planlegging av byggeprosjekt og konstruksjon av bygninger og infrastruktur for transport, energiforsyning og vann og avløp. 

Studiet består blant annet av emner som handler om vann og miljø, bygningsmaterialer, prosjektledelse, matematikk, datateknologi, mekanikk, konstruksjon av byggverk og jordmaterialer sin styrke og stabilitet.

Et viktig fokus i studiet er livsløpsperspektivet til bygninger og infrastruktur. Livsløpsperspektivet handler om alt fra planlegging av byggeprosjekt til resirkulering av bygningsmaterialer.

Du kan velge mellom ulike studieretninger:

  • Bygg og anlegg
  • Konstruksjon
  • Vann og miljø
  • Veg, jernbane, transport og geomatikk
  • Kyst og arktisk

Bruk av digitale verktøy og ny teknologi

Gjennom hele studiet får du lære å bruke digitale verktøy og ny teknologi til å løse utfordringer. Du får for eksempel bruke programvare til planlegging av byggeprosjekter, analyse av konstruksjoner, lage digitale tvillinger og 3D-modellering.

En sentral rolle i samfunnet som bygger for framtiden

Sivilingeniører fra bygg- og miljøteknikk ved NTNU er med på å utvikle løsningene som møter utfordringene med befolkningsvekst, forurensing og ødeleggelse av natur. 

Du kan blant annet være med å ivareta vannmiljøet og beskytte og gjenoppbygge naturmiljø. For å redusere utslipp i byggeprosjekter kan du være med å finne løsninger på gjenbruk av materialer. Fremtidens byer og bygg kan ha produksjon av miljøvennlig energi slik at bygget blir selvforsynt med energi og har nullutslipp. Slike prosjekter får du som student på bygg- og miljøteknikk lære om.

Gjennom studiet får du også et innblikk i hvordan personer med bevegelseshemning opplever infrastruktur og bygninger og hvordan vi kan tilrettelegge for dette.

To studenter gjør forsøk i vassdragslaboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU