Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Søk opptak

Opptakskrav

Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende (opptaksregler). For opptak til sivilingeniørstudiene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk R2 eller tilsvarende). Mer om krav til matematikk.

Opptak fra 3-årig ingeniørhøgskole

Det er åpnet for at søkere med forkurs fra de statlige høgskolene (innenfor ingeniør- og maritim utdanning) kan søke opptak til sivilingeniørstudiene. Søkere med 3-årig norsk høgskoleingeniørutdanning (bachelorutdanning), som ønsker å søke opptak til 2-årig masterstudium i teknologi, kan søke opptak direkte hos NTNU via SøknadsWeb.

Tidligere opptaksgrenser

År Ordinær kvote Førstegangskvote
Poenggrenser
2017 55,2 52,8
2016 55,5 53,9
2015 56,3 54,8

Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass.

Reservasjon av studieplass?

Det er mulig å søke om å reservere studieplassen dersom du har en god grunn til det (førstegangstjeneste, sykdom m.m). For å kunne reservere studieplassen må du takke ja til den tilbudte plassen innen fristen og deretter søke Opptakskontoret ved NTNU skriftig om å få reservere studieplassen til neste år.

Kontaktperson

For spørsmål om studieprogrammet ta kontakt med: Studiekonsulent Liv O. Undseth.
E-post: studier@iv.ntnu.no (Fakultet for ingeniørvitenskap).

Videre lesning


Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Fakta

Gradsnavn: 
Master i teknologi / Sivilingeniør (5-årig)
Studieprogramkode: MTBYGG
Studiepoeng: 300

Undervisningsform: Heltid

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: 194759

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for bygg- og miljøteknikk
Institutt for konstruksjonsteknikk

Ansvarlig fakultet:
Fakultet for ingeniørvitenskap

Informasjonen gjelder for inneværende studieår