<h1 class="display-custom pb-4">Hva kan jeg bli?</h1>

Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva kan jeg bli?

Jobbmuligheter bilder mtbygg mibygg - krysspublisert

 • To studenter i laboratoriet studerer tegninger i forbindelse med testing av bygningsdeler
  Foto: Geir Mogen/NTNU. To studenter ser på tegninger av bygningsdeler i testlaboratoriet.
 • Studenter foran innslaget til Byåstunnelen
  Foto: Geir Mogen/NTNU. Studenter og hovedbyggeleder i Statens vegvesen, Martin Jusnes Engum, foran innslaget til Byåstunnelen.

Kandidatundersøkelsen Bygg- og miljøteknikk

Nøkkeltall for bygg- og miljøteknikk fra Kandidatundersøkelsen
 

96 %

Andel som er i jobb

94 %

Relevant stilling

97 %

Opplever utdanningen som etterspurt

Jobbmuligheter utbygg

Som sivilingeniør innenfor bygg- og miljøteknikk jobber du ofte prosjektbasert, og ingen prosjekter er like. Dette gir deg variasjon i utfordringene og en variert arbeidshverdag. Du jobber ofte i tverrfaglige team med blant annet arkitekter og andre teknologer. 

Du kan blant annet jobbe innenfor:

 • bygge- og konstruksjonsteknikk - for sikre velfungerende konstruksjoner
 • prosjektledelse - planlegge og lede byggeaktiviteter
 • bygningsfysikk – for å håndtere varme-, luft- og fuktforhold i bygninger og brannsikkerhet
 • samferdselsteknikk – planlegge god transportinfrastruktur og transportløsninger for veg og jernbane
 • vann- og miljøteknikk – planlegge gode løsninger i vassdrag, og for drikke- og avløpsvann og avfallshåndtering
 • geoteknikk og ingeniørgeologi – beregning og analyse av hvordan jord og berg oppfører seg og tåler belastning i forbindelse med bygging av anlegg som tunneler, bruer og bygninger
 • forskning og utvikling

Det er gode jobbmulighetene for sivilingeniører innenfor bygg- og miljøteknikk over hele landet. Det er også mulighet å jobbe internasjonalt med utviklingsprosjekter, gjenoppbygging av naturmiljø, vannkraftprosjekter og vegbygging.

Studentintervjuer

Karriereintervjuer

Under kan du lese intervju med noen av våre tidligere studenter:

Stillinger mtbygg mibygg - krysspublisert

Stillinger

Under ser du en beskrivelse av et utvalg jobber du kan få med en utdannelse fra bygg- og miljøteknikk.

Hvor jobber våre bygg- og miljøingeniører? - krysspublisert

Som rådgivende ingeniør bidrar du med råd og tjenester til private og offentlige virksomheter. Du jobber som regel på oppdrag for virksomheter som trenger å leie inn spesiell kompetanse. 

Arbeidsoppgavene til en rådgivende ingeniør er svært varierende. Du kan for eksempel gi råd innenfor utredning av behov og muligheter, planlegging og prosjektering ved gjennomføring av bygging og tiltak til bistand i bruksfasen og gjenbruk.

Entreprenørbedrifter jobber med den praktiske utføring av bygg- og anleggsarbeidene.

I entreprenørbedrifter jobber sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk med planlegging, oppfølging og ledelse av bygg- og anleggsprosjekter (prosjektledelse). Noen får også mulighet til å gå inn i lederstillinger. Som leder har du også arbeidsoppgaver innenfor økonomi og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Byggherren er den som eier bygg, infrastruktur eller prosjekter. Arbeidsoppgavene til en byggherre er blant annet å passe på at regelverk blir fulgt og utvikling av bygningsområder og infrastruktur.

Som eiendomsforvalter har du ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling av en eiendom og anlegg. Du har gjerne ansvar for en portefølje med flere eiendommer og anlegg. Du er et bindeledd mellom eieren av bygget og interessenter. 

Når du arbeider med forskning og utvikling har du ansvaret for å identifisere behov, utvikle forslag til nye løsninger, for så å teste de nye løsningene. Dette kan for eksempel være å utvikle nye løsninger innenfor eget fagområde, digital teknologi og programvare og sirkulær økonomi.

Nyutdannede begynner gjerne som en del av et utviklingsteam. Noen velger å ta en PhD og kan gjøre karriere som underviser og forsker og videre bli professor.

Flere sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk ved NTNU har start sin egen bedrift. Noen starter opp direkte etter studiet, mens andre opparbeider seg bred erfaring i det private eller offentlige før de etablerer et eget selskap.

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Næringslivsringen

Næringslivsringen

Næringslivsringen er et samarbeid mellom studenter, byggenæringen og studieprogrammet bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Gjennom Næringslivsringen får studenter på bygg- og miljøteknikk møte og knytte kontakter med bedrifter i byggenæringen.

Teknologiporten - krysspublisert


Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for teknologistudenter ved NTNU.

Teknologiporten arrangerer bedriftspresentasjoner i tillegg til karrieredager, temakvelder, caseløsninger med mer.  Målet med Teknologiporten er å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.