kreftsykepleie artikkel

Helsefagstudenter
Foto: Geir Mogen / NTNU

Kreftsykepleie

Master i spesialsykepleie, studieretning kreftsykepleie, er studiet for deg som er sykepleier og som arbeider, eller ønsker å arbeide, innen kreftomsorgen i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Studiet gir deg spesialisert kompetanse til å arbeide med pasienter som har eller har hatt kreft.

Du får kunnskaper og innsikt i å møte både pasienters og pårørendes behov gjennom hele pasientforløpet og eventuelt ved livets slutt. I tillegg til medisinsk kreftbehandling kvalifiserer studiet til spesialisert kreftsykepleie innenfor palliasjon og rehabilitering av kreftpasienter. Kreftsykepleierens særegne kompetanse vil også kunne bidra i pleie og behandling av andre pasientgrupper med alvorlig og livstruende sykdom.

Det er et økende behov for sykepleiere med spesialkompetanse innenfor kreft, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Studiet vil ha en kombinasjon av campus- og samlingsbasert undervisning.