Opptak

Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium

Opptak

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Du søker opptak til 5-årig integrert master i samfunnsøkonomi gjennom Samordna Opptak. Det kreves matematikk R1 eller S1+ S2 fra videregående skole for å være kvalifisert til dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Det er en egen frist - 1. mars - for søkere som ønsker å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Fristen 1. mars gjelder også for enkelte andre kategorier av søkere, f. eks søkere med opptaksgrunnlag fra land utenom Norden.