Master, femårig

Femårig master i samfunnsøkonomi

– Opptak

Du søker opptak til 5-årig integrert master i samfunnsøkonomi gjennom Samordna Opptak. Det kreves matematikk R1 eller S1+ S2 fra videregående skole for å være kvalifisert til dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Det er en egen frist - 1. mars - for søkere som ønsker å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse. Fristen 1. mars gjelder også for enkelte andre kategorier av søkere, f. eks søkere med opptaksgrunnlag fra land utenom Norden.


Hvordan søke opptak

Søk opptak via samordna opptak

Frist: 15. april – for deg med norsk eller nordisk utdanning.
Frist:   1. mars – for deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden).

Last opp dokumentasjon

Frist: 10. mai – Fristen er 20. mars for deg med søknadsfrist 1. mars. Last opp dokumentasjon som viser at du kvalifiserer til de studiene du søker opptakt til. Hvis du har et elektronisk vitnemål fra videregående skole, og dette er det eneste som skal legges til grunn for søknaden sin, så trenger du ikke laste opp dokumentasjon.

Frist: 1. juli –  Siste frist for å laste opp dokumentasjon. Får du vitnemål, kompetansebevis eller attester etter fristen for opplastning av dokumentasjon, så kan du laste opp dette i etterkant.

Omprioritere studieønske

Frist: 1. juli – Siste frist for å omprioritere studieønskene dine.

Svar på søknaden

Svaret på søknaden blir lagt ut i søknaden 20 juli. Du må svare på svarskjema innen svarfristen 26. juli.


Spørsmål

Ofte stilte spørsmål med svar

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta kontakt med Opptakskontoret tlf. 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak     

Opptaksveiledning

opptakskontorets nettsider kan du blant annet lese mer om søknadsprosedyrer, frister, overganger og realkompetansevurderinger.

Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i samfunnsøkonomi
Studieprogramkode: MSØK/5
Studiepoeng: 300
Studiekode (SO): 194 818

Institutt for samfunnsøkonomi
Fakultet for økonomi

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15.april (ordinær), 1. mars (utenlandsk utdanning, realkompetanse eller tidlig opptak)