Hva lærer jeg

Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium

Hva lærer jeg?

Hva er samfunnsøkonomi?

Hvordan skal verdens ressurser fordeles? Utgangspunktet for samfunnsøkonomien er at samfunnet har knappe ressurser til disposisjon. Hvordan anvendes disse ressursene – og hvordan bør de anvendes? Dette er spørsmål som gjennomsyrer den løpende samfunnsdebatten, og som dette faget med bruk av modeller og ulike analyseredskaper prøver å besvare.

Det er vanskelig å gjøre gode analyser av kompliserte samfunnsspørsmål. Samfunnsøkonomer er opptatt av store spørsmål som for eksempel:

 • hvorfor er noen land fattige og andre land rike?
 • hva skjer med land som får store oljerikdommer?
 • hvordan kan vi best organisere økonomien slik at vi oppnår best mulig resultater?
 • bør det være mest mulig frihandel globalt?
 • bør offentlige tjenester konkurranseutsettes?
 • bør sentralbanken være uavhengig?

Samfunnsøkonomene arbeider med teoretiske modeller og empiriske metoder som er egnet til å analysere og foreslå løsninger på disse spørsmålene. Modellene benytter matematikk for å beskrive forholdet mellom faktorene som inngår på en presis måte. Empiriske metoder er basert på statistikk.

Det 5-årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi er et spesialisert studium, som gir studentene bedre faglig fordypning enn bachelor- og masterprogrammet i samme fag. Programmet gir mulighet til fordypning i

 • internasjonal økonomi
 • miljø- og ressursøkonomi
 • utdanningsøkonomi
 • økonomisk vekst og utvikling
 • åpen makroøkonomi
 • finansiell økonomi
 • arbeidsmarkedsøkonomi
 • empirisk metode

Hvorfor velge samfunnsøkonomi?

Det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomi passer for deg som er samfunnsengasjert og som ønsker en høyere økonomisk utdannelse med gode jobb- og karrieremuligheter. Det er en fordel å ikke mislike matematikk.