Sosialt arbeid

Elin Iversen/NTNU

Sosialt arbeid

Sosialt arbeid - masterstudium

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MastergradFulltid, 2 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist15. april
MSARB, Sun Mar 26 18:16:09 CEST 2023 | M2

Vil du være med å utvikle sosialt arbeid? Masterprogrammet passer for deg som har interesse for fagutvikling og forskning om menneskers livssituasjoner og sosiale systemer, og hvordan de påvirker hverandre. 

Fokus i studiet er i stor grad mennesker i utsatte livssituasjoner og sosialpolitikk. Du lærer om hvordan du kan forbedre eller gjenopprette deres sosiale fungering og du kan bidra til å endre problemskapende samfunnsforhold.

Les mer om hva du lærer

Mange søker seg til studiet fordi de ønsker å kvalifisere seg til en ny og mer utfordrende jobb, men det er også mange som ønsker å styrke egen kompetanse i jobben de allerede har.

Les mer om jobbmulighetene

På master i sosialt arbeid er undervisningen en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning.

Les mer om studiemiljøet

Du kan ta masterprogrammet i sosialt arbeid på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år.

Les mer om studiets oppbygning

Master i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har fullført en 3-årig sosialfaglig bachelorutdanning (sosionom-, barnevernspedagog- eller vernepleierutdanning). Andre søkere med nærliggende treårig cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering, men må dokumentere minimum ett års relevant yrkeserfaring.

Les mer om opptak og opptakskrav her