Sosialt arbeid

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialt arbeid


Master i sosialt arbeid (bilde)

En barnhånd griper rundt fingeren til en smilende kvinnelig student. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


 • Mastergrad

 • Heltid
 • 15. april Søknadsfrist

Velkommen til studiestart 2020

Velkommen til studiestart 2020

24. august kl. 09.00–12.30 er det introduksjonsdag for masterstudiet. 

Del 1 av programmet, før pause, er felles for master i funksjonshemming og samfunn, master i barnevern og master i sosialt arbeid.

Del 2, etter pause, er delt opp per studieprogram.

Det er obligatorisk oppmøte til registreringen. Dersom du har symptomer som kan være tegn på koronasmitte, skal du ikke møte opp. Du må straks gi Instituttet beskjed på e-post kontakt@isa.ntnu.no.

Program for introduksjonsdagen

Del 1 - i rom AA101

 • 09.00–09.30: Registrering av oppmøte ved inngangen, ved rom AA101 på Campus Tunga
 • 09.35–09.45: Velkommen ved instituttleder Riina Kiik
 • 09.45–10.30: Miniseminar
  • Utfordringer i feltet sosialt arbeid ved førsteamanuensis Anne Moe
  • Utfordringer i barnevernsfeltet ved professor Willy Lichtwarck
  • Utfordringer i feltet funksjonshemmede og samfunn ved professor Marianne Hedlund
 • 10.30–11.00: Praktiske rammer rundt masterstudiet og formaliteter ved studiekonsulentene Elisabeth Ramfjord og Signe Marie Søraunet
  • Viktige datoer og frister - registrering og emnepåmelding 

11.00–11.30: Pause med lett servering

Del 2 - i rom BU501

 • 11.30–12.30: Introduksjon til master i sosialt arbeid ved førsteamanuensis Anne Moe

 

Samlinger høsten 2020

For høsten 2020 er samlingene lagt til følgende uker:

 • Uke 35
 • Uke 38
 • Uke 42
 • Uke 46

All undervisning foregår på campus Tunga

Tidspunkt undervisning i uke 35

I uke 35 er det undervisning mandag–fredag.

 • Mandag: Introduksjonsdag (se program over)
 • Tirsdag: 09.15–16.00
 • Onsdag: 08.15–16.00
 • Torsdag: 09.15–16.00
 • Fredag: 09.15–16.00

Tidspunkt undervisning i uke 38, 42 og 46

I uke 38, 42 og 46 er det undervisning mandag–torsdag.

 • Mandag: 08.15–14.00
 • Tirsdag: 09.15–16.00
 • Onsdag: 09.15–16.00
 • Torsdag: 09.15–16.00

Timeplan

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene (fagene) du skal ha. Timeplan ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne, som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Om du ikke finner timeplanen under emnet ditt, vil den være klar til studiestart.

Pensum

Oversikten over alle publiserte pensumlister finner du her.

Mange har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden. Det kan være i kortere perioder eller gjennom hele studiet. Vi vil jobbe for å legge forholdene til rette slik at alle studenter får et likeverdig tilbud.

Dersom du strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer, kan NTNU Tilrettelegging hjelpe deg. Hva det kan tilrettelegges for, vil være avhengig av hvilke utfordringer du opplever og hva som er mulig for akkurat ditt studium. Derfor vil vi gjerne få kontakt med dere så tidlig som mulig slik at oppstarten på studietiden ved NTNU blir best mulig for deg.

Har du behov for tilrettelegging, kan du sende en e-post til tilrettelegging@st.ntnu.no. Her vil vi oppfordre deg til ikke å sende sensitiv informasjon. Det kan vi ta over telefon eller i et møte.

Vi samarbeider med flere andre enheter på NTNU, for eksempel instituttene og eksamenskontoret, slik at tilbudet til hver enkelt student blir så bra som mulig.

Om sosialt arbeid

Om sosialt arbeid

Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet er fundamentale for sosialt arbeid.


Opptak MSARB

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 20 studenter


Jobbmuligheter MSARB

Jobbmuligheter

Masterstudiet i sosialt arbeid kvalifiserer for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater jobber blant annet innen universitets- og høgskolesystemet, i forsknings- og utredningsstillinger, i administrative lederstillinger, eventuelt planleggerstillinger, i stat eller kommune og i fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesenter.


Videre studier forsiden

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MSARB

Studiets oppbygning

Du kan ta masterprogrammet i sosialt arbeid på heltid eller deltid. Undervisningen er stort sett organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester.

Studiet består av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgaven.  


Studieveiledning MSARB

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø - forside

Studiemiljø

På master i sosialt arbeid er undervisningen en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold - forside

Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land. For deg som går på master i sosialt arbeid er det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
 • Studieprogramkode: MSARB
 • Gradsnavn: Master i sosialt arbeid
 • Studiepoeng: 120
 • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
 • Studiested: Tunga, Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Lurer du på noe?

Studentene deler fra studentlivet, og svarer på spørsmål på Instagram: @ntnustudent


Ofte stilte spørsmål og svar om opptaket


Studiestart 2020: Vi gleder oss til å ønske våre nye studenter velkommen til immatrikulering 10. august 2020.
Høsten 2020: Det blir undervisning på campus. Det legges til rette for en kombinasjon av digitale forelesninger, gruppeaktiviteter og faglige treff. Husk å ta vårt obligatoriske kurs i smittevern.