Sosialt arbeid

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosialt arbeid

Master i sosialt arbeid (bilde)

En barnhånd griper rundt fingeren til en smilende kvinnelig student. Foto.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Mastergrad

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Om sosialt arbeid

Om sosialt arbeid

Vil du være med å utvikle sosialt arbeid? Masterprogrammet passer for deg som har interesse for fagutvikling og forskning om menneskers livssituasjoner og sosiale systemer, og hvordan de påvirker hverandre. 

På studiet får du utviklet dine analytiske ferdigheter knyttet til avanserte problemstillinger. Du får trening i å gjennomføre vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider, slik du kan bidra til å utvikle praksisfeltet.


Opptak MSARB

Søk opptak

Søknadsfrist 15. april

Det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 20 studenter


Jobbmuligheter MSARB

Jobbmuligheter

Masterstudiet i sosialt arbeid kvalifiserer for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater jobber blant annet innen universitets- og høgskolesystemet, i forsknings- og utredningsstillinger, i administrative lederstillinger, eventuelt planleggerstillinger, i stat eller kommune og i fagstillinger i regionale eller statlige kompetansesenter.


Videre studier forsiden

Videre studier

Etter et masterprogram er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Du kan også ta videreutdanning eller deltidsstudier.


Studiets oppbygning MSARB

Studiets oppbygning

Du kan ta masterprogrammet i sosialt arbeid på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning, som er organisert i fire til fem intensive blokkuker hvert semester.

Studiet består av obligatoriske emner, valgfrie emner og masteroppgaven.  


Studieveiledning MSARB

Kontakt

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@isa.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30
 

Du kan også besøke oss på NTNU Tunga, Tungasletta 2, bygg A, 5. etasje


Studiemiljø - forside

Studiemiljø

På master i sosialt arbeid er undervisningen en kombinasjon av forelesninger, arbeid med oppgaver, prosjekt- og problembasert undervisning. 


Utenlandsopphold - forside

Utenlandsopphold

NTNU har avtaler med universiteter i en rekke land. For deg som går på master i sosialt arbeid er det mulig å reise på utveksling i tredje semester. 


Læringsutbytte

Læringsutbytte

Når du har fullført studieprogrammet forventes det at du har oppnådd programmets læringsutbytte, som er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studieprogramkode: MSARB
  • Gradsnavn: Master i sosialt arbeid
  • Studiepoeng: 120
  • Ansvarlig: Institutt for sosialt arbeid
  • Studiested: Trondheim

ID: 1273379250 Krysspublisert Nyhetsartikkel

Følg oss i sosiale medier

Studentene deler fra studentlivet og svarer på spørsmål på @ntnustudent

Facebook     Instagram    YouTube 

 

Korona: Informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona