Undervisning

Erfaringsbasert masterprogram i rådgivning for barn og ungdom

Undervisning

Samlingsbasert undervisning

Undervisningen gis under samlinger og som nettbasert støtte mellom samlingene. Studiet har to-tre samlinger hvert semester. Hver samling er på to til fire dager. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med samlingene må dekkes av den enkelte student. 

Del 2: Metode (30 studiepoeng)

Metodedelen er felles for studenter på tre erfaringsbaserte masterprogram: SpesialpedagogikkPedagogisk-psykologisk rådgivning og Rådgivning for barn og ungdom

Emnene er obligatorisk:

  • Pedagogiske forskningsmetoder PED6111, 15 stp.
  • Statistikk PED6112, 7,5 stp.
  • Prosjektutvikling PED6113, 7,5 stp.

Undervisningen er samlingsbasert og fordelt på totalt 14 samlingsdager på NTNU i Trondheim,  over ett år. 

Del 3: Masteroppgave (30 studiepoeng)

Du kan starte på masteroppgaven når du har fullført del 1 og 2, og oppfyller opptakskravene til masteroppgaven forøvrig. I metodeemnet MDV6113 Prosjektdesign (del 2) vil du begynne å tenke på tematikk og fremgangsmåte for den kommende masteroppgaven. Når du er klar for å starte opp med masteroppgaven får du tildelt en egen faglig veileder som rettleder deg gjennom skrivingen. Normalt bruker man ett år på masteroppgaven, men kan både bruke kortere tid - og søke om utvidelse ved behov.

Du søker opptak til del 2 (metode) og del 3 (masteroppgaven) samtidig.