Studiets oppbygning

Erfaringsbasert masterprogram i rådgivning for barn og ungdom

Studiets oppbygning

Masterprogrammets oppbygning:

  • Rådgivning 1 (30 studiepoeng), obligatoriske emner
  • Rådgivning 2 (30 studiepoeng), fritt valgte emner
  • Metodeemner (30 studiepoeng) 
  • Masteroppgaven (30 studiepoeng)

Du kan velge å gjennomføre hele masterprogrammet på 120 studiepoeng eller ta de enkeltkursene som er mest relevante for deg. Du binder deg ikke til mer enn ett og ett kurs om gangen. Det er også mulig å søke innpassing av tilsvarende emner fra andre studieinstitusjoner, men minimum 60 studiepoeng må avlegges ved NTNU. 


Del 1: Rådgivning 1 og 2 (60 studiepoeng)

Del 1 er bygd opp av Rådgivning 1 og Rådgivning 2, og vi anbefaler at du starter med Rådgivning 1. 

Emnene tilbys en gang i året eller annet hvert år.

Rådgivning 1 består av to kurs som er obligatoriske hvis du skal gjennomføre masterprogrammet: PED6031 Rådgivning i et mangfoldig samfunn og PED6038 Tverrfaglig samarbeid.

Rådgivning 2 består av valgfrie emner: PED6036 Sosialpedagogikk, PED6039 Karriereveiledning, PED6040 Interkulturell rådgivning og PED6018 Sakkyndig vurdering og forvaltning. Du må velge to av disse emnene hvis du skal gjennomføre masterprogrammet.

Vi gjør oppmerksom på at noen av emnene gjennomføres parallelt.

 

Rådgivning 1 består av følgende emner:

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien

Rådgivning 2

Rådgivning 2

Rådgivning 2 består totalt av fire emner, hvorav du må fullføre to emner. 

EVU-Kurs Multi

Det er fortiden ingen aktive studietilbud i denne kategorien
Interkulturell rådgivning 25.08.2023 20.09.2023
Sakkyndig vurdering og forvaltning 01.12.2023 24.01.2024
Karriereveiledning 15.11.2023 30.01.2024
Sosialpedagogikk 15.05.2024 04.09.2024
Karriereveiledning 15.11.2024 01.01.2025