Kostnader

Erfaringsbasert masterprogram i rådgivning for barn og ungdom

Kostnader

Studieavgift

Pris

Kurs Studiepoeng Kursavgift
 
Del 1: Rådgivning 1 og 2* 60 74 000
Del 2: Metode 30 37 000
Del 3: Masteroppgaven 30 37 000

* Pris per emne på 15 studiepoeng i Rådgivning 1 og Rådgivning 2 er 18 500.

Hva inngår i kursavgiften?

Undervisning på samlinger, tilgang til elektroniske læremidler på internett, tilbakemelding på oppgaver og øvinger, eksamen og sensur. Kostnader til pensumlitteratur, reise og opphold under samlingene, samt semesteravgift er ikke inkludert i kursavgiften.

Forbehold om prisendring

På grunn av endringer i Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (egenbetalingsforskriften) kan det komme endringer i studentbetalingen og studietilbudet i løpet av studieåret 2024/2025. Vi tar derfor forbehold om gjennomføring av planlagte studietilbud og størrelsen på studentbetalingen. Dette vil bli avklart i løpet av 2024.

Semesteravgift - Ditt EVU malverk (DIT-206)

Semesteravgift

I tillegg til studieavgift må du betale semesteravgift. For studieåret 2024/25 er semesteravgiften kr. 700 per semester.

Forbehold

Det tas forbehold om endringer i studieavgiften og hva som inngår i denne.

Avmelding og angrerett

Regler for avmelding, angrerett og utsettelse