Opptak

Erfaringsbasert masterprogram i rådgivning for barn og ungdom

Opptak

Søknadsfrist

Se hver enkelt del.

Slik søker du opptak

Del 1: Enkeltkurs

Du søker opptak til ett og ett kurs på 15 studiepoeng.

  1. Gå inn på nettsiden til kurset du vil søke på
  2. Klikk på "Søk dette kurset" 

Søknadsfrist: Søknadsfristene kan variere fra kurs til kurs og er oppgitt på nettsiden til kurset

Del 2 og 3: Metode og masteroppgave

Etter at du har tatt 60 studiepoeng fra del 1 kan du søke opptak til metodedelen og masteroppgaven. Opptak til del 2 og 3 gjøres under ett. Metodedelen går over ett år og deretter skrives masteroppgaven vanligvis på ett år.
Dersom du søker innpassing av eksterne emner, laster du opp dokumentasjonen samtidig som du søker opptak. 

Søk opptak til metode og masteroppgave

Søknadsfrist: 1. juni

Opptakskrav

Del 1: Enkeltkurs

Du må dokumentere at du er i relevant jobb ved studiestart eller har 2 års relevant yrkeserfaring, i tillegg til ett av følgende utdanningsløp:

  • bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, rådgivning og voksnes læring, sosiologi, sosialantropologi eller psykologi.
  • cand. mag.-grad innenfor de overnevnte fagene
  • gjennomført de tre første årene av barnehage-/grunnskole-/allmenn-lærerutdanningen.
  • bachelorgrad og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning.
  • annen relevant profesjonsrettet 3-årig bachelorutdanning (f.eks. sosionom, vernepleier, ergoterapeut, sykepleier eller treårig barnevernsutdanning).

Det kan i enkelte tilfeller godkjennes andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

Del 2 og 3: Metode og masteroppgaven

I tillegg til å ha bestått fire emner i Rådgivning 1 og 2, hvorav to er obligatoriske, må kandidaten ha:

  • minst 2 års relevant arbeidspraksis. Institusjonen vurderer hva som er relevant yrkespraksis, og kan for den enkelte fastsette krav om lengre yrkespraksis.
  • minimum karakter C i snitt på emner som skal inngå i masterprogrammet

Attester

Krav til dokumentasjon som skal legges ved søknaden. 

Innpassing av tidligere utdanning

Fritak og innpasning

Det kan søkes om fritak for enkeltkurs med grunnlag i tilsvarende utdanning fra NTNU eller andre utdanningsinstitusjoner. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må ikke inngå i opptaksgrunnlaget. For å få tildelt mastergraden må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved NTNU (inkludert selve masteroppgaven på 30 sp). Dokumentasjon må lastes opp samtidig som du søker. For spørsmål om hva som kan innpasses, ta kontakt med studieveileder ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, på e-post kontakt@ipl.ntnu.no.