Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

– Studiemiljø

To menn ser på en pc. Foto.

Undervisningssamlingene – et naturlig møtepunkt

Undervisningen på master i lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning er samlingsbasert, med undervisningssamlinger i Trondheim de tre første semestrene (i fjerde semester arbeider du med masteroppgaven). Det naturlige møtepunktet, både faglig og sosialt, vil derfor være undervisningssamlingene.

I forbindelse med undervisningssamlingene kan vi legge til rette for sosiale aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid.

Et bredt kontaktnett

Målgruppen for denne utdanningen er ferdig utdannede lærere. Dette åpner for et bredt kontaktnett og muligheter for erfaringsutveksling og eventuelt samarbeid – også etter at masterstudiet er fullført.

Studentsamarbeid

Studenter som ønsker det, og som har en praktisk mulighet geografisk sett, kan møtes mellom undervisningssamlingene for studiesamarbeid og sosiale treff.

Lesesalsplass

Bor du i eller nær Trondheim og ønsker en fast lesesalsplass, kan du søke om dette. Lesesalen vil være et møtested for både det faglige og sosiale i periodene mellom samlingene.

Utdanning i utlandet

Det er mulig å studere i utlandet i ett eller to semester som del av en grad ved NTNU. Det er viktig at oppholdet som utvekslingsstudent er forhåndsgodkjent og passer inn i utdanningsplanen din.


Studieveiledning

Studieveiledning

Telefon: +47 73 59 04 00

E-post: studier@ilu.ntnu.no

Besøksadresse: Gunnerus gate 1, Kalvskinnet

Postadresse: Institutt for lærerutdanning, NTNU, 7491 Trondheim

Facebook logo NTNU Skole og lærer