Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

– Jobbmuligheter

Person med snurrebart. Foto.

Det trengs flere lektorer med forsknings- og utviklingskompetanse (FoU-kompetanse). I skoleverket vil det i løpet av få år bli meget stor avgang av lærere med lektorkompetanse, og det vil være behov for nye lektorer.

Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning kvalifiserer deg til lærerarbeid med vekt på forsknings- og utviklingsarbeid i grunnskolen, i videregående opplæring, og på høyskoler. Kompetanse til å kunne veilede lærerstudenter knyttet til praksis i skolen, er også noe du får med denne utdanningen.

Masterprogrammet gir deg et teoretisk og metodisk grunnlag for videre forskningsarbeid, og gir deg grunnlag for å kunne søke deg videre til ph.d.-utdanning.

Forsknings- og utviklingskompetansen (FoU-kompetansen) gjør deg godt rustet til å kunne være en pådriver, støttespiller og leder for utviklingsprosjekter. Dette vil gjøre deg attraktiv i alle fagfelt der det legges vekt på FoU-kompetanse, og spesielt i skoleverket.


Intervju med tidligere studenter

Intervju med tidligere studenter

Ressurspublisering

– Lærte mye teori vi fikk bruk for i praksis

Navn: Ola Indergård
Studieprogram: Master i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning
Jobb: Rektor på Gimse ungdomsskole i Melhus, men var utviklingsleder for Ungdomstrinn i utvikling da intervjuet ble gjort
Bakgrunn: Har siden 1994 jobbet som lærer, trinnleder og inspektør

– Vi ble oppfordret til å skrive oppgaver knyttet til det vi driver med i hverdagen.

 

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

7000 tidligere studenter har fortalt oss hvordan det har gått med dem etter de ble uteksaminert fra NTNU.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.