Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

– Om studieretning lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning

Elever har uteskole. Foto.

Lærerprofesjon, utviklingsarbeid og veiledning passer for deg som vil være en pådriver, støttespiller og leder for utviklingsprosjekter knyttet til skole og samfunn.

Masterprogrammet kvalifiserer deg til lærerarbeid med vekt på utviklingsarbeid i grunnskolen, i videregående utdanning og i høyere utdanning. Du får også kompetanse til å kunne veilede lærerstudenter som har undervisningspraksis i skolen. Programmet gir deg et teoretisk og metodisk grunnlag for videre forskningsarbeid, og gir deg grunnlag for å kunne søke deg videre til doktorgradsutdanning.

Undervisning

Undervisningen organiseres i form av forelesninger, seminarer og øvinger, og forutsetter et selvstendig og kreativt arbeid av den enkelte. Selve masteroppgaven er på 45 studiepoeng, og skrives andre studieår. Undervisningen er samlingsbasert.

Masterprogrammet vil gi fordypet innsikt blant annet i

  • samfunnsmessige forutsetninger for livet omkring skolen
  • allmenn pedagogikk, didaktikk, læring og sosialisering 
  • prosjektdesign vitenskapsteori og vitenskapelig forskning 
  • lærerens profesjonelle yrkesutøvelse, dens grunnlag og historiske utvikling